Kwiaty na placu - Rewitalizacja Placu Zwycięstwa (SMNMMWP/0013)Dominika Jackowski (dj@jackowskistudio.com)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Kultura, Zdrowie, Sprawy społeczne, Transport, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Plac Zwycięstwa dz. ewid. 12/10, 2/17, 2/18 projekt obejmie działki 2/17, 2/18 i 2/10 na obszarze na którym nie będzie on kolidował z inwestycja pn. ,Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego. II Etap realizacyjny w formule zaprojektuj i wybuduj’ realizowaną na tych samych działkach.


Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie udziału zieleni poprzez redukcję nawierzchni betonowych, poprawa estetyki miejsca będącego centrum Szczecina.

Szczegółowy opis

- Redukcja powierzchni betonowych na rzecz powierzchni biologicznie czynnej
- Poprawa murków okalających plac
- Wykonanie nowych nasadzeń kwitnących krzewów, dużej ilości kwiatów oraz kompozycji zieleni ozdobnej
- Wymiana starych płyt chodnikowych
- Montaż nowej małej architektury: ławki, kosze na śmieci, poidełka dla ludzi, ptaków, psów
- Wykonanie w niektórych miejscach rabat kwietnych (antysmogowych) w miejscu trawników
- Montaż stałych kurtyn wodnych redukujących temperaturę w lecie
- Odtworzenie zniszczonych trawników
- Zachowanie wszystkich drzew występujących w tym obszarze

Uzasadnienie projektu

Jest to centralne miejsce w naszym mieście, blisko węzła przesiadkowego, w sąsiedztwie nowoczesnego Posejdona, zabytkowych obiektów, fontanny. Niedaleko powstaje nowa, zadbana aleja Wojska Polskiego. Aktualny stan tego miejsca raczej odpycha niż zaprasza. W tym miejscu koncentrują się osoby pijące alkohol. Mało jest mieszkańców, który w tym miejscu przesiadują. Powodem jest generalna brzydota tego miejsca.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta, turyści.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Prace rozbiórkowe - nie związane z murami a chodnikami100000 zł
2Nowe nawierzchnie twarde250000 zł
3Nowa nawierzchnia biologicznie czynna100000 zł
4Mała architektura 150000 zł
5Nasadzenia100000 zł
6Dokumentacja projektowa 60000 zł
7Montaż kurtyn wraz z przyłączem 80000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 840000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy