KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży (SSB/0008)Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Skolwin, Stołczyn, Bukowo

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Sport, Kultura, Zdrowie, Sprawy społeczne, Rekreacja, Infrastruktura, Pozostałe, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin:
przy ul. Koszalińskiej działka 26/2 obręb 3069

Oczyszczacz powietrza:
przy ul. Kościelna i Nad Odrą działka: 2/19 obręb 3063


Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego wokół wieży Gocławskiej (Zielone Wzgórze) jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu. Ponadto jedna ze składowych ma za zadanie zniwelować szkodliwe oddziaływanie i uciążliwość pobliskich zakładów przemysłowych.

Szczegółowy opis

Rekreacyjna ścieżka od ul. Koszalińskiej na szczyt Zielonego Wzgórza. Odrestaurowanie zabytkowych orłów w formie lapidarium. Elementy małej architektury trzy ławostoły (bez zadaszenia).
Okazjonalne podstawienie kontenera w celu wywiezienia zebranych śmieci z terenów zielonych.
Duży oczyszczacz powietrza- zakup i uruchomienie wysoko wydajnej instalacja do pochłaniania zanieczyszczeń z powietrza.

Uzasadnienie projektu

W okolicy zakładów przemysłowych, mieszkańcy skarżą się na uciążliwe zapachy i zapylenie. Planowana instalacja odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców na rozwiązanie tego wieloletniego problemu. Tereny posiadają ogromne walory krajobrazowe i rekreacyjne, których zagospodarowanie jest doskonałą alternatywą dla dotychczas stworzonych ogólnomiejskich przestrzeni wypoczynku i rekreacji.

Ogólnodostępność projektu

Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny dojazd środkami komunikacji zbiorowej. Ogólnodostępność w zakresie funkcjonowania i oddziaływania urządzenia oczyszczającego powietrze.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Oczyszczacz powietrza + stacja pogodowa online357999 zł
2orzeł rekonstrukcja + platforma ława + tablica z ciekawostką historyczną165200 zł
3ścieżka do wieży od ul. Koszalińskiej 95000 zł
4ławostoły26000 zł
5kontenery na śmieci dla terenów zielonych przy ul. Koszalińskiej i Narciarskiej6000 zł
6Prace projektowe90000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 740199 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy