KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe (GGŻ/0004)Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Golęcino-Gocław, Żelechowa

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Sport, Kultura, Rekreacja, Pozostałe, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin
Mural ul. Narciarska działka 16/3 3073
Tablica przy ul. Koszalińskiej działka 26/2 3069

Łąka kwietna : ul. Królewskiego działki 3/33 i 4/30 3049 (Mała infrastruktura oraz dodatkowe nasadzenia drzew, zlokalizowane będą za ekranem akustycznym, na wysokości ciągu pieszego)

5 stacji rowerowych: ul. Rostocka / Jana Królewskiego 70/141 3093, ul.Jana Królewskiego / Krucza Królewskiego 3/33 3049, ul. Krucza Królewskiego / Łączna 3/173 3085, ul. Bogumińska / Hoża 1 obr 3088, ul. Hoża / Studzienna / Robotnicza 27/2 3033

Wybieg dla psów: ul. Słowicza - Park Brodowski 29/30 3094

Fotopułapki będą stosowane na terenach zielonych, niezagospodarowanych, należących do Gminy Miasto Szczecin, z zastosowaniem odpowiedniej kalibracji.


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa skomunikowania osiedla Żelechowa, przez objęcie jego terenu zasięgiem systemu rowerów miejskich. Estetyzacja terenów miejskich. Wyznaczenie bezpiecznej przestrzeni na spacery z psami. Prewencja w zakresie zanieczyszczenia zielonych terenów miejskich.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na osiedlu Żelechowa 5 punktów postoju roweru miejskiego.

Ponadto w ramach projektu przewidywany jest zakup trzech fotopułapek do rozmieszczenia przez odział Północnej Straży Miejskiej na terenach zielonych osiedla Żelechowa i dzielnicy Północ.

W ramach składowej założona zostanie również łąka kwietna na pasie rozdzielającym jezdnię ul. Królewskiego oraz w miarę możliwości wprowadzenie za ekranem akustycznym na ciągu pieszym dodatkowych nasadzeń i elementów małej architektury.

Dodatkowo na osiedlu Żelechowa, zostanie wygrodzone bezpieczne miejsce umożliwiające spacer z psami bez smyczy. Wybieg dla psów zostanie zrealizowany na działce nr 29/30 z obrębu 3094 w jej północnej części.

Powstanie mural z wykorzystaniem farb pochłaniających zanieczyszczenia na murze oporowym przy torowisku przy linii kolejowej przy ul. Narciarskiej ukazujący historię wieży i restauracji w okolicy. Zgodnie ze zgodą udzieloną przez zarządcę terenów PKP S.A. po zakończeniu prac remontowych na linii kolejowej.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna z mapą terenów spacerowych przy przyszłej stacji SKM Gocław przy ul. Koszalińskiej.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Żelechowa jest jednym z osiedli ujętych w studium jako obszar zwartej zabudowy miejskiej pozbawionej stacji rowerów miejskich, a tym samym mieszkańcy mają ograniczoną możliwość korzystania z alternatywnych środków komunikacji. Na osiedlu Żelechowa występuje deficyt miejsc, w których można bezpiecznie i swobodnie wyprowadzać zwierzęta domowe. Ze względu na wielokrotne zaśmiecanie terenów zielonych oraz ograniczone możliwości przeciwdziałania temu zjawisku przez służby miejskie, konieczne jest wprowadzenie narzędzi umożliwiających podjęcie działań zapobiegawczych. Dodatkowo realizacja składowych zadania wpłynie na zwiększenie walorów ekologicznych przestrzeni miejskich.

Ogólnodostępność projektu

Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny dojazd środkami komunikacji
zbiorowej.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wybieg dla psów Żelechowa230000 zł
25 stacji roweru miejskiego (30 rowerów)192000 zł
3Łąka kwietna przy ul. Królewskiego z małą architekturą60000 zł
4Mural eko przy torach od ul. Narciarskiej65000 zł
53 fotopułapki STOP ŚMIECIOM w terenach zielonych60000 zł
6Tablica z mapą terenu wokół wieży przy stacji SKM Gocław12000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 619000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy