Duża zjeżdzalnia z górki przy Rubinowym Stawie oraz remont chodnika i schodków na górkę (SM/0007)Przemysław Kabata (przemek.kabata@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Słoneczne, Majowe

Kategoria projektu

Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka 31 przy ul. Lnianej


Cel projektu

Powiększenie oferty rekreacyjnej dla dzieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa i odczuć estetycznych mieszkańców korzystających z uroków wzniesienia w sąsiedztwie
Rubinowego Stawu.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada wybudowanie metalowej zjeżdżalni przy wykorzystaniu istniejącego wzniesienia, tak aby konstrukcja nie zabierała możliwości wykorzystywania pagórka jako miejsca do zjeżdżania na sankach zimą. Ponadto projekt zakłada rozbiórkę starych schodów i wykonanie całkowicie nowych schodów i odcinka chodnika od ul. Lnianej
do schodów, które uprzedzi przygotowanie dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie projektu

Jest to miejsce wręcz kultowe, z którego korzystają mieszkańcy nie tylko najbliższych bloków, a całego osiedla i nie tylko. Największym zainteresowaniem cieszy się podczas śnieżnych dni, a wtedy też schody i chodnik do nich prowadzący stają się najbardziej niebezpieczne. Budowa zjeżdżalni dodatkowo uatrakcyjni ten teren w okresie ciepłych miesięcy.

Ogólnodostępność projektu

Projekt znajduje się na otwartym terenie.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Remont chodnika i schodków82000 zł
2Budowa zjeżdżalni150000 zł
3Dokumentacja projektowa i nadzory30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 262000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy