Bezpieczniej, wygodniej i ładniej w Przedszkolu Publicznym nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 (GPKBZK/0009)Mirosława Czapelska (mirka.czapelska@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica

Kategoria projektu

Infrastruktura, Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przedszkole Publiczne nr 46 w Szczecinie, ul. Zawadzkiego 128 Szczecin, Działka 11/2, Obręb 2008, Identyfikator działki - 326201_1.2008.11/2


Cel projektu

Poprawa infrastruktury i ciągów komunikacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 46. Dostosowanie obiektu i ciągów komunikacyjnych do wymogów ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, między innymi poprzez wyrównanie nawierzchni oraz likwidację barier architektonicznych.

Szczegółowy opis

W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia polbrukowa, wyrównane zostaną wszystkie ciągi komunikacyjne, dobudowane brakujące elementy chodników. Powstaną dodatkowe elementy małej architektury (ławki, donice) oraz nowe elementy placu zabaw dla dzieci. Projekt przewiduje także wykonanie nowych nasadzeń w postaci drzew i krzewów ozdobnych.

Uzasadnienie projektu

Dzięki przedsięwzięciu znacząco poprawi się komfort korzystania z ogrodu i terenów przy przedszkolu. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo, dzięki wyrównaniu nawierzchni (wywracanie się dzieci oraz osób starszych). Obiekt będzie bardziej przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami np. niepełnosprawnych rodziców lub dziadków seniorów odbierających dzieci z przedszkola. Poprawi się także estetyka oraz funkcjonalność ogrodu poprzez nowe ławki oraz nasadzenia.

Ogólnodostępność projektu

Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej (przedszkole) i dostępny jest dla dzieci (także opiekunów) w godzinach 6.00-17.00. Ponadto w godzinach popołudniowych oraz w weekendy z części ogrodu oraz placu zabaw korzystają mieszkańcy pobliskich bloków mieszkaniowych. Przewidziana projektem inwestycja obejmuje w całości tę część obiektu, która wykorzystywana jest przez mieszkańców osiedla w trakcie korzystania z przedszkolnego placu zabaw, ogrodu i boiska po godzinach pracy przedszkola (w zasadzie każdego dnia już od godziny 16.00 do późnych godzin wieczornych, latem nawet do 22.00 oraz przez cały dzień w weekendy i dni wolne od pracy). Wykonanie ciągów komunikacyjnych poprawi bezpieczeństwo korzystających oraz ułatwi dostęp dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami np. seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Nowe nasadzenia poprawią komfort korzystania z obiektu i przyczynią się do polepszenia estetyki serca osiedla, w którym ogród przedszkolny jest usytuowany. Nasadzenia wpłyną również pozytywnie na bioróżnorodność całej okolicy, jak również wchłanianie wody opadowej oraz obniżanie temperatury betonowego osiedla, co będzie niewątpliwą korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców. Obiekt zlokalizowany jest przy jednej z najliczniej zamieszkanych ulic Szczecina (około 4000. mieszkańców).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim dzieci i pracownicy z Przedszkola Publicznego nr 46 oraz ich opiekunowie. Z projektu będą także korzystać mieszkańcy pobliskich osiedli (Zawadzkiego-Klonowica).


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja techniczna35000 zł
2Nadzór autorski6000 zł
3Prace budowlane328500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 369500 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy