BEZPIECZNY CIĄG PIESZY POMIĘDZY ULICAMI ŚWIERSZCZOWA - SANTOCKA (OGM/0043)Eugeniusz Berdzik (eugeniusz@berdzik.eu)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb EGIB nr 2086, działki ewidencyjne EGIB nr 79/2 i nr 88/8 - ulice Świerszczowa, Santocka


Cel projektu

Brak należytego wykończenia ciągu pieszego na ulicy Świerszczowej, pomiędzy działkami nr 58 i 59 oraz dalej w kierunku ulicy Santockiej (wzdłuż ogrodzenia Niepublicznego Przedszkola Twórczej Aktywności Dziecka) powoduje duże utrudnienie w bezpiecznym korzystaniu z tego przejścia, tak bardzo potrzebnego i lubianego przez przechodniów. Z tego przejścia korzystają zarówno mieszkańcy pobliskiego osiedla zmierzający do pobliskich sklepów, jak również rodzice i dzieci udający się do pobliskiego przedszkola i Szkoły Podstawowej. Aktualny stan tego ciągu pieszego prawie uniemożliwia korzystanie z niego przez osoby nie w pełni sprawne fizycznie, korzystające np. z wózków inwalidzkich, czy tzw. balkoników. Jest problem z korzystaniem z tego przejścia przez osoby dorosłe z torbami zakupowymi na kółkach, jak i uczniów korzystających z wózków na kółkach na podręczniki. Realizacja projektu ma rozwiązać te problemy.

Szczegółowy opis

Dla przywrócenia funkcjonalności tego ciągu pieszego należy;
1) zbudować odpowiedniej szerokości chodnik z płyt chodnikowych, pomiędzy działkami nr 58 i 59;
2) schody na początku ciągu pieszego na ulicy Świerszczowej od strony południowej, zastąpić długim podjazdem,
3) na działce nr 88/8 wzdłuż ogrodzenia przedszkola zbudować odpowiedniej szerokości chodnik z betonowej kostki brukowej. Jeśli budowa chodnika z kostki brukowej z różnych względów okaże się niemożliwa, na drodze położyć nawierzchnię odpowiednią dla ruchu pieszego a na odcinku drogi sąsiadującym z garażami (dojazd do garażów), nawierzchnię odpowiednią tak dla ruchu pieszego, jak i samochodów osobowych.
4) na działce nr 88/8 pomiędzy działkami 88/7 i 80, w miejscu gdzie występuje spadek terenu, zamontować słupki blokujące parkowanie 2 szt.
5) oświetlić cały ciąg pieszy, tak na działce nr 79/2, jak i na działce nr 88/8 przez postawienie lamp ulicznych.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo jak i komfort życia w naszym mieście.

Ogólnodostępność projektu

Poprawa infrastruktury według przedstawionego projektu może służyć wszystkim mieszkańcom Szczecina.

Odbiorcy projektu

Ogół mieszkańców Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Oświetlenie 370000 zł
22 szt. słupki 2000 zł
3Poręcze23000 zł
4Chodnik120000 zł
5dokumentacja projektowa50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 565000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy