CEL "SZMARAGD" - ZAGOSPODAROWANIE POLANY "REMIZA" (ŻKPZ/0008)KRZYSZTOF KAPUŚCIŃSKI (KKAPUSCINSKI@WP.PL)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park Leśny Zdroje - dz. nr 122/3 obr. 4144.


Cel projektu

Obok działki podlegającej projektowi zlokalizowany jest obiekt Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" (CEL "Szmaragd"), położony w Parku Leśnym Zdroje, w bliskim sąsiedztwie Jeziora Szmaragdowego, w Szczecińskim Parku Krajobrazowym "Puszcza Bukowa. Obszar ten jest jednocześnie obszarem ostoi siedliskowej programu Natura 2000, w której znajduje się kilkaset gatunków roślin, zwierząt i grzybów, podlegających ochronie prawnej. Bogactwo przyrody, a także historii i kultury terenów sąsiadujących z CEL "Szmaragd" pozwala na prowadzenie w tym obiekcie zajęć z zakresu ekologii gdzie nacisk położony jest na bezpośrednie obserwacje przyrody oraz zjawisk w niej zachodzących. Mozaika środowiska umożliwia uatrakcyjnienie wycieczek terenowych, dostosowując je do sprawności fizycznej i wytrzymałości poszczególnych grup uczestniczących w zajęciach. Ponadto okolice Jeziora Szmaragdowego cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Szczecina, sąsiednich miejscowości, a nawet turystów z całego świata. Z racji położenia CEL "Szmaragd" w granicach administracyjnych miasta Szczecin ułatwiony jest do niego dostęp komunikacją miejską (Szczeciński Szybki Tramwaj), a grupy przyjeżdżające spoza Szczecina nie muszą przedostawać się przez centrum miasta (niewielka odległość od autostrady). Dla rozwinięcia działalności CEL "Szmaragd" koniecznym staje się zagospodarowanie sąsiedniej miejskiej działki tzw. polany "Remizy" nazywanej tak ze względu, że do początku lat 90-tych siedzibę miał tu ośrodek szkoleniowy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Pozostały jeszcze z tamtych czasów zabudowania garaży (nadające się tylko do do rozbiórki) oraz dawny obiekt remizy strażackiej (do remontu i do przystosowania do pełnienia funkcji edukacyjnych).

Szczegółowy opis

W ramach projektu zostanie zagospodarowana w kierunku edukacyjnym jako zaplecze do prowadzenia różnorodnych zajęć przez CEL "Szmaragd" sąsiadująca z obiektem działka po dawnym ośrodku szkoleniowym straży pożarnej. W ramach projektu powstaną: pawilon edukacyjny (na bazie dawnej remizy strażackiej), wiata edukacyjna, ściana ekspozycyjna, pergole, ogrodzenie oraz alejki i drogi dojazdowe.

Uzasadnienie projektu

Jezioro Szmaragdowe i okolice Parku Leśnego Zdroje to jeden z podstawowych punktów wycieczek mieszkańców nie tylko Szczecina ale także turystów odwiedzających Szczecin. Corocznie z różnorodnych form zajęć z zakresu ekologii prowadzonych w obiekcie CEL
"Szmaragd" korzysta tysiące osób. Brakuje jednak już w obiekcie CEL "Szmaragd" miejsca do poszerzenia oferty edukacyjnej. Idealnym wyjściem byłoby zagospodarowanie zaniedbanej ze straszącymi budynkami sąsiadującej z CEL "Szmaragd" działki. Wielkość działki oraz jej możliwości pozwolą na stworzenie terenowej bazy zajęć edukacyjnych, które w obiekcie CEL "Szmaragd" prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach (entomolog, chiropterolog, dendrolog, historyk). Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do polepszenia wizerunku tego miejsca, ale także do wzbogacenia oferty programowej z zakresu edukacji ekologicznej przez CEL "Szmaragd".

Ogólnodostępność projektu

Wstęp na zagospodarowaną działkę będącę przedmiotem projektu podobnie jak do CEL
"Szmaragd" będzie nieodpłatny, a korzystanie z efektów realizacji projektu będzie umożliwione wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w przedziale czasowym 8:00 – 22:00) oraz przez co najmniej 10 godzin dziennie w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8:00 – 22:00).

Odbiorcy projektu

Z projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy Szczecina z każdej grupy wiekowej.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Pawilon edukacyjny (na bazie dawnej remizy strażackiej) (1 szt.)250000 zł
2Wiata edukacyjna ze ścianą ekspozycyjną (1 kpl.)130000 zł
3Ogrodzenie (800 mb)100000 zł
4Pergola (3 szt.)75000 zł
5Nawierzchnia alejek i drog dojazdowych (1 500 m2)150000 zł
6Dokumentacja projektowa (1 kpl.)65000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 770000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy