DĘBOWA OAZA (GPKBZK/0010)Jerzy Nowak (jurek@archivia.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Modra dz. geod. nr 1/4 obręb 2045


Cel projektu

Ze względu na położenie na styku dwóch części jednego osiedla "DĘBOWA OAZA” jest projektem integrującym społeczność Krzekowa i Bezrzecza . Udostępnienie terenu w formie zielonego skweru przylegającego do przystanku komunikacji miejskiej podniesie jakość przestrzeni publicznej w centrum osiedla. Zagospodarowanie tego terenu na potrzeby spokojnego wypoczynku i spotkań dla starszych i młodszych mieszkańców miasta powiększy tę przestrzeń, która jest ich wspólnym dobrem - małą ojczyzną. Projekt ma za zadanie potwierdzić wolę lokalnej społeczności zabezpieczenia ostatniej działki gminnej w tej okolicy na potrzeby użyteczności publicznej.

Szczegółowy opis

Projekt "DĘBOWA OAZA" polega na włączeniu działki nr 1/4 ( 3040,00 m2), na której mieści się basen przeciwpożarowy (pow. ogrodzona ca 300 m2) w zakres ogólnodostępnej, osiedlowej zieleni miejskiej. Celem jest zagospodarowanie tego terenu jako uzupełnienia osiedlowego parku, który został mocno uszczuplony wskutek przebudowy układu drogowego Koralowa - Modra. W zakres prac wchodzi likwidacja ogrodzenia, uporządkowanie terenu, założenie trawnika i urządzenie alejki spacerowej powiązanej z parkiem. Umieszczenie mebli miejskich jak ławki, przeniesienie siłowni ze skweru przy ul. Modrej (siłownia jest zalewana) , stworzenie mini placu dla dzieci najmłodszych usadowienie huśtawek dla dzieci starszych.

Uzasadnienie projektu

Poprzez udostępnienie przylegającego do przystanku autobusowego. wygrodzonego obecnie nieużytku poprawimy jakość estetyczną i funkcjonalną naszego osiedla.

Ogólnodostępność projektu

Projekt przewiduje przeznaczenie terenu na potrzeby użyteczności publicznej przez całą dobę. Dębowa Oaza będzie ogólnodostępna i wolna od barier architektonicznych. W cieniu starodrzewu stworzymy przestrzeń - spokojny azyl dla mieszkańców bez względu na wiek.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta Szczecin


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Likwidacja ogrodzenia, uporządkowanie terenu , alejka spacerowa, prace budowalne 300000 zł
2praca projektowa50000 zł
3wyposażenie w "meble miejskie"150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 500000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy