Instalacji znaczników dystansowych co 100 metrów wzdłuż trasy biegowej wokół Arkonki i Jeziora Goplana, wraz z oznakowaniem trasy biegowej Parkrun. (GPKBZK/0002)Jan Klich (klichjan@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt będzie wykonany w obszarze Arkońskie - Niemierzyn, ale pozwoli skorzystać z tej inwestycji wszystkim aktywnie uprawiającym sport mieszkańcom szczecina.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Trasa wokół Arkonki oraz j. Goplana
Obręb 2009, działki nr 80/18, 79/3, 73/1, 75/1 oraz 76


Cel i uzasadnienie projektu

Celem jest propagowanie zdrowego trybu życia i stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Bieganie jako najprostsza forma pozwala na prozdrowotne i społeczne edukowanie społeczeństwa. Inwestycja pozwoli także wyprowmować Gminę Miasto Szczecin wśród ogólnoświatowej społeczności zrzeszonej pod szyldem "parkrun".

Szczegółowy opis

Ustawienie znaczników trasy co 100m wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej na starcie z mapą trasy biegu cyklu parkrun, ustawienie znaków kierunkowych pozwalających zidentyfikować odpowiedni kierunek biegu, ustawienie znaczników kilometrowych pozwalających na określenie stopnia zaawansowania biegu.

Ogólnodostępność projektu

Dostępność będzie zapewniona. Oznakowanie ustawione zostanie wzdłuż trasy prowadzącej wokół kąpieliska Arkonka oraz jeziora Goplana. Każdy mieszkaniec będzie mógł w dowolnej chwili korzystajać z oznakowania przy swojej aktywności oraz zarejestrować swój wynik na stronie parkrun.pl/szczecin

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina i okolic oraz osoby uprawiające bieganie.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt budowlany15000 zł
2Zakup znaczników co 100m36000 zł
3Zakup tablicy informacyjnej15000 zł
4Zakup oznaczników kierunkowych6000 zł
5Ustawienie znaczników i tablic12000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 84000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy