Karuzela Paprykarz Szczeciński na Łasztowni (SMNMMWP/0011)Robert Florczyk (robertflorczyk@wp.pl, +48501294865)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt Karuzela Paprykarz Szczeciński będzie realizował potrzeby rekreacyjne i edukacyjne zarówno wskazanego obszaru lokalizacji jak i całej społeczności Szczecina- wszystkich osiedli. Ma stanowić uzupełnienie istniejących już prezentowanych projektów związanych ze Szczecinem: napis SZCZECIN oraz instalacja Krzysztofa Jarzyny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka 12/17 numer obrębu 1084


Cel i uzasadnienie projektu

Na szczecińskiej Łasztowni istnieją już symbole związane ze Szczecinem, napis SZCZECIN, instalacja Krzysztofa Jarzyny w naszej opinii - inicjatorów projektu- które powinny być uzupełniane systematycznie przez inne symbole związane ze Szczecinem i promować nasze miasto.
W związku z tym zgłaszam w oparciu o Grupę Sympatyków Paprykarza Szczecińskiego projekt karuzeli dla dzieci z obandowaniem zawierającym elementy z kultowej puszki paprykarza szczecińskiego.
Historia powstania, produkcji i popularności Paprykarza jest nierozerwalnie złączona ze Szczecinem. Paprykarz także poprzez swoją nazwę rozpoznawalną w całej Polsce ma umożliwiać nie tylko zabawę i rekreację ale także wypełniać rolę edukacyjną i promocyjną.
Zdjęcia wykonywane na tle Wałów Chrobrego i napisu SZCZECIN będą znakomitą pamiątką dla przyjezdnych i zwiedzających miasto Szczecin.
Ponadto, karuzeli Paprykarz Szczeciński będzie towarzyszyć tablica zawierające podstawowe informacje o Paprykarzu Szczecińskim i odwołanie w postaci kodu QR do zasobu internetowego prezentującego historię paprykarza szczecińskiego oraz informacje o tym, że jest to produkt regionalny.


Szczegółowy opis

Karuzela Paprykarz Szczeciński będzie spełniała odpowiednie wymogi przewidziane dla tego rodzaju urządzeń, czyli będzie możliwość zajęcia pozycji siedzącej i kręcenia się z ustaloną prędkością dla wyznaczonego limitu osób i wagi osób z niej korzystających. Na obandowaniu zewnętrznym karuzeli będzie prezentowana grafika jak na oryginalnej puszce Paprykarza Szczecińskiego odpowiednio powiększona z zachowaniem wszystkich proporcji. Jej umiejscowienie powinno zapewnić swobodę dostępu i nie kolidować z innymi elementami już istniejącymi w tym miejscu. Natomiast ma być zachowana możliwość dla wszystkich chętnych do zrobienia zdjęcia pamiątkowego , czyli dla widzów , turystów i innych, z tłem (przebiciem) na Wały Chrobrego i napis SZCZECIN. Towarzyszyć temu powinna tablica informacyjna o produkcie Paprykarz Szczeciński, estetycznie prezentowana z kodem QR umożliwiającym widzowi zapoznanie w Internecie z wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi historii Paprykarza Szczecińskiego, działalności przedsiębiorstwa PPDiUR Gryf oraz inną działalnością szczecińskiego przetwórstwa rybnego i połowów dalekomorskich. Informacje merytoryczne i historyczne na zaprojektowanej stronie z przeniesieniem z kodu QR może zapewnić środowisko popularyzujące dorobek szczecińskiego przemysłu przetwórstwa rybnego prowadzące stronę o paprykarzu szczecińskim.

Ogólnodostępność projektu

Ogólnodostępność jest zapewniona poprzez możliwość swobodnego wejścia na teren gdzie będzie prezentowana oraz możliwość użytkowania także przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy, w tym także dzieci i młodzież, którzy w sposób naturalny korzystają z placów zabaw. Wartość edukacyjna polega na tym, że odbiorcy jak i użytkownicy zabawy będą w sposób naturalny kojarzyć Karuzelę Paprykarz Szczeciński ze szczecińskim dorobkiem gospodarki morskiej i produktem regionalnym wpisanym na listę produktów tradycyjnych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszt zakupu karuzeli, obandowania, instalacji oraz tablicy informacyjnej 300000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 300000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy