ELEKTRYCZNE ŚMIECI (POM/0004)Małgorzata Burlingis (burli16@wp.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Pomorzany


Uzasadnienie wyboru kategorii

Jako mieszkance Pomorzan zależy mi, aby zwiększać komfort życia na tej dzielnicy. Również kwestia ekologii nie jest mi obca.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1. ul. Milczańska obok poczty, działka nr 114/1 obręb 1056
2. ul. Budziszyńska obok delikatesów, działka nr 25/25 obręb 1064
3. ul. Mieszka I, przy "Rodzynku", działka nr 5/13 obręb 1050
4. ul. Frysztacka róg Powst. Wlkp, działka nr 87 obręb 1057


Cel i uzasadnienie projektu

Stacje umożliwią mieszkańcom Pomorzan pozbyć się w sposób ekologiczny zużytych elektrośmieci. Odpady te posiadają niebezpieczne substancje, takie jak rtęć, kadm czy freon. Związki te przenikają przy niewłaściwym składowaniu do gleby, powietrza i wód gruntowych. Odpowiednie składowanie i profesjonalne rozmontowywanie jest bez szkody dla otoczenia. A do tego pojemniki będą zawsze "pod ręką".

Szczegółowy opis

Projekt zakłada ustawienie czterech stacji, pojemników na elektroodpady. Są to gotowe pojemniki, które należy przytwierdzić za pomocą śrub kotwiących.

Ogólnodostępność projektu

Pojemniki są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców przez 24 h na dobę.

Odbiorcy projektu

Każdy mieszkaniec, czy to dziecko czy dorosły, może skorzystać ze stacji do zbiórki elektroodpadów.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Pojemnik na elektrośmieci *480000 zł
2śruby kotwiące *8150 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 80150 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy