Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38. (DG/0002)Paweł Łubian (pawellubian@wp.pl, 517589048)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Drzetowo-Grabowo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Asfaltowe boisko, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 11 (budynek przy ul. Dubois 38) ze względu na zły stan nawierzchni nie nadaje się zarówno do prowadzenia lekcji sportowych jak i do rekreacyjnego uprawiania sportu przez mieszkańców osiedla Drzetowo-Grabowo. Bramki jak i kosze zamontowane na boisku, uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z boiska.
Nowo wybudowane boisko nie tylko zapewni miejsce prawidłowego rozwoju dzieci/ młodzieży, ale również przyczyni się do upowszechniania idei aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji społeczności lokalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne SP 11 im. UNICEF-u przy ul. Dubois 38 w Szczecinie, kod pocztowy : 71-610. Obręb ewidencyjny: 3027 (nad Odrą 27). Numer działki: 2/14.


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni bezpiecznego uprawiania sportów takich jak piłka nożna, piłka siatkowa oraz koszykówka. Nowo wybudowane boisko zostanie zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Dubois 38 na placu obecnego, podniszczonego boiska asfaltowego.
Stworzenie nowego boiska zapewni możliwość uprawiania rekreacyjnego sportu zarówno uczniom klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 11 jak i dzieciom, młodzieży, osobom starszym zamieszkującym osiedle Drzetowo-Grabowo oraz mieszkańcom sąsiednich dzielnic. Zwiększy zainteresowania uprawianiem sportu, co wymiernie przełoży się na cele integracyjne i zdrowotne wśród społeczności lokalnej.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada wybudowanie na podniszczonej płycie istniejącego boiska asfaltowego, nowego boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Boisko zostanie pokryte nawierzchnią poliuretanową lub nawierzchnią typu sztuczna trawa (w zależności od kosztów budowy), wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, dwa kosze do koszykówki oraz wyjmowane słupy umożliwiające zawieszenie siatki do gry w piłkę siatkową lub tenisa ziemnego. Na boisku zostaną wyznaczone linie do tych dyscyplin.
Ze względu na obecny stan nawierzchni asfaltowej, posiadającej nieliczne ubytki i spękania asfaltu, proces modernizacji powinien być uproszczony, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem podbudowy boiska. Jeżeli środki finansowe na to pozwolą boisko zostanie ogrodzone.

Ogólnodostępność projektu

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Dubois 38. Dostępne będzie nieodpłatnie przez 7 dni w tygodniu tak, aby każdy swobodnie mógł z niego korzystać.

Odbiorcy projektu

1. Mieszkańcy osiedla Drzetowo - Grabowo.
2. Mieszkańcy innych części Szczecina.
3. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP11.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy lub poliuretanową (wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi)430000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 430000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy