HALO! CZYJA TO RZEŹBA ? Wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwiskami autorów dla szczecińskich rzeźb i pomników na obszarze Starego Miasta (SMNMMWP/0010)Marta Płachta (martes.p@interia.pl, 783391526)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka


Uzasadnienie wyboru kategorii

rzeźby i pomniki, które mają zostać zaopatrzone w tabliczki informacyjne położone są na terenie otoczenia Zamku Książąt Pomorskich, Parku Żeromskiego, placu Orła Białego, plac przed Filharmonią, Wały Chrobrego

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

tabliczki informacyjne zostaną wykonane i zamontowane na cokołach następujących pomników i akcentów rzeźbiarskich:
1) pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki - dz. 7/36, obr. 1037,
2) Latarnik (Prometeusz) - dz. 19/7, obr. 1028,
3) Dzieci - dz. nr 37, obr. 1035,
4) Fontanna - dz. nr 8/12, obr. 1030,
5) Macierzyństwo - dz. nr 8/12, obr. 1030,
6) Anioł Wolności - dz. 10/5, obr. 1030
7) fontanna Orła Białego - dz. 34/5, obr. 1037,
8) rzeźba Flora - dz. 34/5, obr. 1037,
9) Herkules walczący z Centaurem - dz. 25/2, 1029,
10) pomnik Adama Mickiewicza - dz. 9, obr. 1030


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest umieszczenie tabliczek informacyjnych z nazwiskiem autora, tytułem pracy, rokiem wykonania - przy rzeźbach i pomnikach zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Szczecina. Parki, place i skwery od wczesnych lat sześćdziesiątych ozdabiają rozmaite rzeźby, pomniki i kompozycje rzeźbiarskie autorstwa cenionych artystów z Polski i Szczecina. Rzeźby te nigdy nie zostały podpisane. Tysiące Szczecinian ogląda je codziennie, często od dzieciństwa, nie wiedząc, kto jest ich autorem, co dana rzeźba przedstawia, dlaczego ustawiono ją w tym miejscu, kiedy została stworzona itp. To, że tyle rzeźb przez dziesiątki lat nie zostało opatrzonych tabliczkami nie świadczy dobrze o mieście.
Szczecinianie coraz częściej interesują się przestrzenią publiczną, coraz śmielej i chętniej wypowiadają się na temat nowych obiektów i instalacji artystycznych stawianych w mieście. Tabliczki przy obiektach obecnych w przestrzeni miasta od dekad przypomną nam mieszkańcom - autorów i autorki szczecińskich rzeźb. Projekt ma również wartość turystyczną, wśród nich są nazwiska rozpoznawalne i cenione.
Działanie jest zgodne z Prawem autorskim, a w szczególności art. 16 ustawy, który stanowi, że:
„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.”
Obecnie tabliczki informacyjne znajdują się prawie wyłącznie przy rzeźbach i pomnikach będących częścią „Złotego Szlaku” – np. Pomnik Czynu Polaków (Gustaw Zemła) i Marynarz (Ryszard Chachulski), pomnik Heleny Majdaniec. Wybiórcze traktowanie artystów i ich prac jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Natomiast mieszkańcy i turyści otrzymują niepełną informację o sztuce obecnej w przestrzeni publicznej miasta.

Szczegółowy opis

Tabliczka informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

Autor – imię i nazwisko
Tytuł rzeźby
Rok wykonania
Materiał i zastosowana technika
Ewentualnie kod QR – z szerszą informacją nt. autora i rzeźby dla zainteresowanych osób
**************************************************************************
Materiał, z jakiego zostanie wykonana tabliczka powinien być trwały i dostosowany indywidualnie do rozmiaru i rodzaju cokołu każdej rzeźby.

Ogólnodostępność projektu

wszystkie rzeźby oraz tabliczki informacyjne znajdują się na obszarze ogólnodostępnym

Odbiorcy projektu

wszyscy mieszkańcy miasta i turyści


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1projekt tabliczki20000 zł
2tabliczka z materiału trwałego - 10 szt.50000 zł
3montaż tabliczek20000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 90000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy