Drzewa dla Szczecina (PZS/0016)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

W dobie realizacji kryzysu klimatycznego zieleń w mieście ma szczególne znaczenie- w związku z coraz dłuższymi
falami upałów oraz z powodu coraz silniejszych i bardziej nieprzewidywalnych deszczy.
Drzewa zacieniają, a co za tym idzie, ochładzają ulice i chodniki, po których codziennie poruszają się tysiące
mieszkańców Szczecina. Zieleń w mieście poprawia również retencję - pochłania wodę deszczową i ułatwia jej
spływanie do gruntu, a nie do kanalizacji, która nie jest przystosowana do coraz częściej występujących silnych i
nagłych ulew.
Drzewa przynoszą również dodatkowe korzyści dla mieszkańców miasta i przyrody:
-wyciszają hałas uliczny
-pochłaniają dwutlenek węgla oraz filtrują inne zanieczyszczenia
-poprawiają estetykę miasta
-są domem dla wielu zwierząt i owadów
-wpływają pozytywnie na samopoczucie okolicznych mieszkańców
Mieszkańcy miasta powinni mieć łatwy dostęp do zieleni w bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.
Dlatego tak ważne jest zwiększanie ilości drzew na terenie miasta. Realizacja projektu pozwoli zrekompensować
wycinki drzew wykonanych w ostatnim czasie w Szczecinie oraz wpłynie pozytywnie na proces zapobiegania skutkom
kryzysu klimatycznego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działki:
nr 23/2, 12/10 (poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego) obr. 3026;
nr 1/15 ob. 1002 (poza terenem Rodzinnych Ogródków Działkowych w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców);
5 obr. 1011;
nr 10 obr. 1010;
nr: 40/38, 40/21, 20/5 obr. 1037;
nr: 22/41, 22/38 obr. 1040;
nr: 4/12, 4/13, 4/15 obr. 1036;
nr: 2/6 obr. 1032;
nr 8 obr. 2147;
nr 278 obr. 2069;
nr: 24 obr. 2254;
nr 5 obr. 1025;
nr 6/7 obr. 3013;
nr 21/30 obr. 1017;
nr: 10/33, 6/29 (na obrzeżach działki, poza terenem rezerwy inwestycyjnej Gminy Miasto Szczecin) obr. 3027.


Cel i uzasadnienie projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez większą dostępność terenów zielonych, ale też poprawa estetyki miasta
poprzez "zazielenienie" śródmieścia

Szczegółowy opis

Projekt polega na posadzeniu 120 drzew w różnych lokalizacjach na terenie Szczecina (dzielnica Śródmieście i Zachód) z uwzględnieniem priorytetu lokalizacji, w których szczególnie brakuje wysokiej zieleni. W doborze lokalizacji wyklucza się lasy. Dokładne lokalizacje i gatunki zostaną ustalone z autorami projektu przy uwzględnieniu możliwości technicznych i przestrzennych. W miejscach, w których jest to możliwe zostaną posadzone drzewa o obwodzie 30-50 cm, na pozostałych obszarach oraz w przypadku sadzenia drzew o mniejszych docelowych rozmiarach zostanie zastosowany materiał o niższych parametrach jakościowych, odpowiadający charakterystyce gatunku.

Ogólnodostępność projektu

Ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, projektu nasadzeń, uzgodnienia, nadzór nad realizacją nasadzeń80000 zł
2Posadzenie drzew wraz z 3-letnią pielęgnacją 2470000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2550000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy