BEZPIECZNY DZIEŃ DZIECKA W PODJUCHACH (ŻKPZ/0003)Jarosław Warchoł (silver.trofea@o2.pl, 792012635)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt będzie realizowany w parku i okolicach Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb 4121, dz. 81/12, 81/37. Park i okolice Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie.


Cel i uzasadnienie projektu

Projekt ma za zadanie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podjuchy poprzez ułatwienie dostępu do urządzeń ratujących życie - Defibrylator zewnętrzny AED, a także edukacja na temat udzielania pierwszej pomocy.
Realizacja projektu znacznie poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, zwiększy poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i używania urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Piknik w Dniu Dziecka jest okazją do zgromadzenia dużej liczby odbiorców i okazją do integrowania się mieszkańców osiedla i budowania lokalnej społeczności.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje zakup defibrylatora zewnętrznego AED oraz jego montaż na budynku Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie, a także rodzinny piknik organizowany przy okazji Dnia Dziecka 2024, którego głównym celem jest prowadzenie aktywnej nauki pierwszej pomocy dzieci i dorosłych. Podczas pikniku odbywałyby się animacje i warsztaty oraz występy dzieci i młodzieży z okolicy, a całość zwieńczona będzie imprezą taneczną z muzyką na żywo.

Ogólnodostępność projektu

Piknik odbędzie się w ogólnodostępnym parku w okolicach Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie. Montaż defibrylatora zewnętrznego AEG będzie na budynku Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Mała scena z obsługą dzwiękową i oświetleniową12000 zł
2Zespół muzyczny10000 zł
3Promocja wydarzenia3000 zł
4Animatorzy dla dzieci i materiały plastyczne5000 zł
5Dmuchane zamki dla dzieci5000 zł
6Instruktorzy pierwszej pomocy z niezbędnym sprzętem10000 zł
7Mini Apteczki jako forma nagrody5000 zł
8Zakup defibrylatora10000 zł
9Zakup skrzynki na AED podgrzewanej z alarmem dźwiękowym 3000 zł
10Dodatkowe koszty związane m. in. z montażem defibrylatora, zakup elektrod, zasilacza, tablicy informacyjnej, możliwością zakupu klucza pediatrycznego i wymiennych elektor w wersji dla dorosłych i dzieci4000 zł
11Połączenie defibrylatora z CPR z możliwością wysłania karetki 1500 zł
12Koszty monitorowania, serwisowania/gwarancji i uzupełniania wyposażenia defibrylatora1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 70000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy