Bezpieczne przejście na Wojska Polskiego (ŚPŁ/0009)Mateusz Gieryga (m.gieryga@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Śródmieście Północ, Łękno


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt dotyczy przejścia dla pieszych znajdującego się na Osiedlu Łękno. Obejmuje lokalną potrzebę mieszkańców dot. poprawy bezpieczeństwa, dlatego kategorią projektu jest właśnie projekt lokalny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przejście dla pieszych w ciągu al. Wojska Polskiego (Droga Wojewódzka 115) pomiędzy al. Wojska Polskiego 136, a Wojska Polskiego 127. (dz. nr 125/1, obręb 2140)


Cel i uzasadnienie projektu

Przejście dla pieszych nie zawiera obecnie sygnalizacji świetlnej (mimo, że przejścia zarówno przed, jak i za posiadają) przez co dochodzi tu do licznych wypadków. Miejsce jest słabo widoczne, przysłonięte drzewami, a w porze nocnej praktycznie niewidoczne, przez co kierowcy, którzy na poprzednich "światłach" zobaczą zielone, rozpędzają się, nie spodziewając się, że w tym miejscu również znajduje się przejście dla pieszych.

Zmiana poprawi komfort jazdy kierowców oraz bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych, którzy korzystają z tego przejścia, by dostać się na przystanek tramwajowy.

Szczegółowy opis

W ramach projektu zrealizowane zostanie oświetlenie o charakterze aktywnego przejścia dla pieszych po obu stronach jezdni (światło pulsujące). Po obu stronach zostaną także zamontowane znaki D-6 na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej. Odmalowane zostanie również oznakowanie poziome. Całość poprawi komfort mieszkańców i kierowców.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności, poprawa bezpieczeństwa dotyczyć będzie zarówno pieszych, jak i kierowców. Inwestycja znajdować się będzie na ogólnodostępnym terenie (al. Wojska Polskiego).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Szczecina, a w szczególności kierowcy korzystający z al. Wojska Polskiego, piesi mieszkający w obrębie Osiedla Łękno oraz podróżni korzystający z przystanku tramwajowego.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zamontowanie aktywnego przejścia dla pieszych - światło pulsujące x2200000 zł
2Utrzymanie świateł pulsacyjnych i koszty energii4560 zł
3Ustawienie znaku D-6 „przejście dla pieszych” na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej x22056 zł
4Odmalowanie pasów po obu stronach jezdni600 zł
5Dokumentacja projektowa oraz oznaczenie rezultatu projektu50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 257216 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy