Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego oraz festyn osiedlowy (NI/0003)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl, 730830834)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Niebuszewo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt planowany jest do realizacji na terenie osiedla Niebuszewo

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 80/4 obręb 3096
Festyn mógłby być zrealizowane na terenie PP 14 (działka nr 80/12, obręb 3096) lub na wskazanej działce na parking w zależności od procesu inwestycyjnego.


Cel i uzasadnienie projektu

Od kilku lat występuje znaczący deficyt miejsc postojowych, a z upływem czasu osiedle jest rozbudowywane i problem potęguje
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
- Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta

Szczegółowy opis

Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Bandurskiego w celu utworzenia miejsc parkingowych w miejscu dzikiego parkingu na działce nr 80/4 (posiadane środki finansowe określą wielkość parkingu) oraz organizacja Festynu dla mieszkańców.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego50000 zł
2Roboty budowlane380000 zł
3Organizacja festynu osiedlowego20000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 450000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy