Budowa chodników w miejscu wydeptanych ścieżek wzdłuż ul. Duńskiej, Szczecińskiej, oraz festyn osiedlowy (WO/0008)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl, 730830834)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Warszewo, Osów


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt realizowany jest na osiedlu Niebuszewo i Warszewo jednak w większej części na osiedlu Warszewo.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wzdłuż ulicy Duńskiej od obecnie istniejącego w okolicach ul. Belgijskiej do skrzyżowania z Przyjaciół Żołnierza
W zależności od wariantu wybranej trasy działki nr 7/34, 7/36 obręb 3029, dz. nr 1, 2/8, 35/3, 3/2 obręb 3082

Na terenie zielony przy ul. Szczecińskiej od skrzyżowania ul. Sarniej do ul. Duńskiej.
Działki nr 20/3, obręb 3074, dz. nr 20 obręb 3075, 28 obręb 3074Festyn odbędzie się w Parku Warszewo-Podbórz działka 50/2 ob. 3065


Cel i uzasadnienie projektu

Zadanie ma na celu budowę chodników wzdłuż wydeptanych ścieżek wzdłuż ul. Duńskiej/Krasińskiego, Szczecińskiej.

Szczegółowy opis

Zadanie ma na celu budowę chodnika wzdłuż wydeptanej ścieżki przy ul. Duńskiej wraz z koszami na odpady oraz ławkami. Budowa chodnika ok. 300 metrów chodnika. Dodatkowo budowa odcinków na ul. Szczecińskiej w miejscach wydeptanych ścieżek oraz organizacji festynu osiedlowego na terenie osiedla.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej/Krasińskiego450000 zł
2Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej30000 zł
3Organizacja Festynu Osiedlowego20000 zł
4dokumentacja projektowa ul. Dunskiej/Krasińskiego89000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 589000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy