Dodatkowe atrakcje w parku na "Psim Polu" - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł, dodatkowe ławki parkowe (GPKBZK/0009)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com, +48504738545)
projektodawca
Ilona Milewska (503635270)
współautor
Ilona Milewska (503635270)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt ma na celu rozbudowę nowego parku na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica o dodatkowe atrakcje. W ramach projektu powstaną kolejne atrakcje takie jak bezpieczne górki dla dzieci, plac zabaw z grami chodnikowymi, plac zabaw "Zreczne ręce i umysł" , poprawę funkcjonowania przestrzeni publicznej poprzez zamontowanie dodatkowych ławek parkowych. Realizacja projektu będzie kontynuacją realizacji założeń projektu budowy Parku na Psim Polu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park na Psim Polu na Osiedlu Zawadzkiego- Klonowica, dz. nr 26, obręb 2008


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest stworzenie nowych atrakcji dla mieszkańców osiedla Zawadzkiego-Klonowica oraz poprawa jakości życia. Projekt przyczyni się do stworzenia przestrzeni, w której dzieci będą mieli możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, korzystając z nowych i interesujących atrakcji, takich jak bezpieczne górki, plac zabaw z grami chodnikowymi czy plac zabaw "zręczne ręce i umysł". Dzięki temu rozwijać będą motorykę i aktywizować się ruchowo.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada rozbudowę nowego parku na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica poprzez dodanie nowych atrakcji. W ramach projektu powstaną bezpieczne górki dla dzieci, plac zabaw z grami chodnikowymi, Nowe atrakcje będą dostępne dla mieszkańców przez cały rok. Realizacja projektu poprawi estetykę terenu, zachęci mieszkańców do korzystania z przestrzeni miejskiej oraz zwiększy aktywność fizyczną mieszkańców.

Ogólnodostępność projektu

Projekt "Dodatkowe atrakcje na "Psim Polu"" ma charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla Zawadzkiego- Klonowica, mieszkańców Szczecina. Park jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich odwiedzających, a jego rozbudowa pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie terenu i zapewnić atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy osiedla Zawadzkiego- Klonowica oraz wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności dzieci, młodzież i ich rodziny.. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i poprawę jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1aktualizacja dokumentacji25000 zł
2Budowa dodatkowego placu zabaw dla dzieci - bezpieczne górki , gry chodnikowe, zręczne ręce i umysł560000 zł
3dodatkowe ławki parkowe25000 zł
4nadzór inwestorski30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 640000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy