Bezpieczne przedszkole nr 73 EKOLANDIA (PZS/0013)Monika Kamińska (monika.koscik@wp.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej, zielonej przestrzeni dla dzieci. Zwiększy powierzchnię terenów zielonych w Szczecinie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Ceglana 4, działka nr 18/3 obręb 3014


Cel i uzasadnienie projektu

Rezultatem projektu będzie nowa, bezpieczna przestrzeń do zabawy dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada w szczególności:
1. usunięcie starych konarów drzew,
2. wyrównanie terenu,
3. zasianie trawy,
4. posadzenie nowych roślin,
5. montaż urządzeń zabawowych dla dzieci.
Poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej inwestycja obejmie kompleksową rewaloryzację terenu zieleni wokół przedszkola. W zakresie inwestycji znajdzie się budowa nowego placu zabaw, wyposażenia rekreacyjnego, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, likwidacja betonowego placu, wprowadzenie elementów wyposażenia służącego rozwojowi sensorycznemu dzieci i ich edukacji przyrodniczej (takich jak np. przyrodnicze tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, ogródek owocowy/warzywny itp.). Inwestycja zostanie przeprowadzona z poszanowaniem istniejącego drzewostanu, obejmie również jego pielęgnację.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina. W czasie kiedy przedszkolaki przebywają na zajęciach w salach, każdy będzie mógł przyjść i skorzystać z tego miejsca. Po godzinie 17:00, gdy przedszkole jest zamknięte, podwórko będzie nadal otwarte dla gości. Ogólnodostępność projektu byłaby zapewniona co najmniej: w tygodniu, w godzinach 16-22 (co najmniej 6 godzin dziennie) i w weekendy, w godzinach 9-20 (co najmniej 10 godzin dziennie).

Odbiorcy projektu

W szczególności dzieci i ich opiekunowie, ale także osoby starsze i inni zainteresowani.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Usunięcie starych konarów i wyrównanie terenu1000000 zł
2Zasianie trawy90000 zł
3Nowe nasadzenia500000 zł
4Budowa nowego w pełni wyposażonego średniego placu zabaw z elementami służącymi rozwojowi sensorycznemu dzieci i ich edukacji przyrodniczej 800000 zł
5Pozostałe wyposażenie rekreacyjne100000 zł
6Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych38500 zł
7Dokumentacja projektowa i nadzory50000 zł
8Oznaczenie rezultatu - tablica informacyjna 1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2580000 zł

ZałącznikiKomentarze


2023-10-25 09:47:38

Bardzo potrzebny Projekt! Bardzo prosimy o głosy! Obecny plac jest w opłakanym stanie, a teren z olbrzymim potencjałem!