Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego. (POM/0005)Stanisław Kaup (s.kaup@wp.pl, 667933874)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Pomorzany


Uzasadnienie wyboru kategorii

Kategoria dotyczy zadania infrastrukturalnego, tj. budowy parkingu i obejmuje zadanie na obszarze lokalnym osiedla Pomorzany.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje zadanie na działce należącej do Gminy Miasto Szczecin o identyfikatorze: 326201_1.1054.3/47 (działka 3/47, obręb 1054) oraz należącej do SM Kolejarz o identyfikatorze: 326201_1.1054.69/3 (działka 69/3 obręb 1054).


Cel i uzasadnienie projektu

Wybudowanie parkingu przy ul. Dunikowskiego znacznie zwiększy komfort życia mieszkańców tej ulicy, którzy ze względu na małą liczbę miejsc parkingowych mają problemy z zaparkowaniem swoich pojazdów w tej okolicy. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych, legalnych i oznaczonych miejsc do pozostawiania pojazdów, tak aby w obrębie tej części osiedla nie było samowolnie pozostawianych samochodów, które utrudniają przejazd innym uczestnikom ruchu lub zastawiają drogę pieszym.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada budowę parkingu dla samochodów osobowych z zachowaniem istniejącego drzewostanu, a także przebudowę chodników łączących projektowany parking z ul. Dunikowskiego. Głównym zadaniem związanym z realizacją projektu będzie zlecenie opracowania dokumentacji technicznej oraz zlecenie budowy parkingu. Projekt przewiduje budowę co najmniej 50 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępność projektu

Parking będzie ogólnodostępny w każdy dzień tygodnia o każdej porze dnia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcą projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności zamieszkujący osiedle Pomorzany.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa miejsc postojowych440000 zł
2Budowa chodników70000 zł
3Znaki drogowe4000 zł
4Dokumentacja projektowa40000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 554000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy