HALO! CZYJA TO RZEŹBA? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno (ŚPŁ/0012)Marta Płachta (martes.p@interia.pl, 783391526)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Śródmieście Północ, Łękno


Uzasadnienie wyboru kategorii

pomniki i akcenty rzeźbiarskie znajdują się na obszarze obejmującym al. Jana Pawła II, Teatr Letni, okolice Urzędu Miasta

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

pomniki i akcenty rzeźbiarskie znajdują się:
1) Gryf - dz. 20, obr. 1024, al. JP II przed UM,
2) Kobieta w długiej sukni - dz. 3/7, obr. 2139, okolice Teatru Letniego,
3) kompozycja "Skrzydła" - dz. 3/6, 2139, Teatr Letni,
4) kompozycja "Maska" - dz. 3/6, 2139, Teatr Letni,
5) Narodziny wiosny - dz. 3, 1025 (ZDITM),
6) kompozycja "Brąz" - dz. 20, 1024 (ZDITM),
7) Ogniste ptaki - dz. 3/7, obr. 2139, okolice Teatru Letniego,
8) kompozycja w metalu - dz. 3/6, 2139, Teatr Letni,
9) Tancerki - dz. 3/6, 2139, Teatr Letni,
10) jajko Kolumba - dz. 3/6, 2139, Teatr Letni,


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest umieszczenie tabliczek informacyjnych z nazwiskiem autora, tytułem pracy, rokiem wykonania - przy rzeźbach i pomnikach zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Szczecina. Parki, place i skwery od wczesnych lat sześćdziesiątych ozdabiają rozmaite rzeźby, pomniki i kompozycje rzeźbiarskie autorstwa cenionych artystów z Polski i Szczecina. Rzeźby te nigdy nie zostały podpisane. Tysiące Szczecinian ogląda je codziennie, często od dzieciństwa, nie wiedząc, kto jest ich autorem, co dana rzeźba przedstawia, dlaczego ustawiono ją w tym miejscu, kiedy została stworzona itp. To, że tyle rzeźb przez dziesiątki lat nie zostało opatrzonych tabliczkami nie świadczy dobrze o mieście.
Szczecinianie coraz częściej interesują się przestrzenią publiczną, coraz śmielej i chętniej wypowiadają się na temat nowych obiektów i instalacji artystycznych stawianych w mieście. Tabliczki przy obiektach obecnych w przestrzeni miasta od dekad przypomną nam mieszkańcom - autorów i autorki szczecińskich rzeźb. Projekt ma również wartość turystyczną, wśród nich są nazwiska rozpoznawalne i cenione.
Działanie jest zgodne z Prawem autorskim, a w szczególności art. 16 ustawy, który stanowi, że:
„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.”
Obecnie tabliczki informacyjne znajdują się prawie wyłącznie przy rzeźbach i pomnikach będących częścią „Złotego Szlaku” – np. Pomnik Czynu Polaków (Gustaw Zemła) i Marynarz (Ryszard Chachulski), pomnik Heleny Majdaniec. Wybiórcze traktowanie artystów i ich prac jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Natomiast mieszkańcy i turyści otrzymują niepełną informację o sztuce obecnej w przestrzeni publicznej miasta.

Szczegółowy opis

Tabliczka informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

Autor – imię i nazwisko
Tytuł rzeźby
Rok wykonania
Materiał i zastosowana technika
Ewentualnie kod QR – z szerszą informacją nt. autora i rzeźby dla zainteresowanych osób
**************************************************************************
Materiał, z jakiego zostanie wykonana tabliczka powinien być trwały i dostosowany indywidualnie do rozmiaru i rodzaju cokołu każdej rzeźby. Przykładowa tabliczka, sfinansowana z SBO, znajduje się w załączniku do niniejszego projektu.

Ogólnodostępność projektu

rzeźby i pomniki są położone na obszarze ogólnodostępnym

Odbiorcy projektu

wszyscy mieszkańcy miasta i turyści


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1projekt tabliczki20000 zł
2tabliczka z materiału trwałego - 10 szt.50000 zł
3montaż tabliczek25000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 95000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy