Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja terenu Stawu Wędkarskiego na Głębokim wraz z otoczeniem (PZS/0023)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com, +48504738545)
projektodawca
Ilona Milewska (503635270)
współautor

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Staw Wędkarski jest popularnym miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców, ale wymaga pilnej rewitalizacji. Przestarzałe ławki i kosze oraz brak tablic informacyjno-edukacyjnych wpływają negatywnie na estetykę i jakość wypoczynku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Staw Wędkarski w pobliżu jeziora Głębokie (dz. nr 70/8, obręb 2007)


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest rewitalizacja terenu Stawu Wędkarskiego poprzez czyszczenie jego dna, bagrowanie oraz zainstalowanie nowych ławek, koszy i tablic informacyjno-edukacyjnych poprawi estetykę i jakość wypoczynku. Planowana jest również modernizacja alejki wokół stawu.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada rewitalizację Stawu Wędkarskiego poprzez czyszczenia dna oraz bagrowanie oraz poprawę estetyki otoczenia poprzez m.in. wymianę starych ławek i koszy na nowe oraz zamontowanie tablic informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców miasta oraz turystów odwiedzających Staw Wędkarski oraz okolice Jeziora Głębokie. Teren będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta oraz turyści odwiedzający okolice Jeziora Głębokie i Staw Wędkarski.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1czyszczenie dna Stawu Wędkarskiego1200000 zł
2elementy małej architektury300000 zł
3modernizacja alejek360000 zł
4projekt i nadzory130000 zł
5oznaczenie efektu realizacji5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1995000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy