BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA. (GU/0005)Stanisław Kaup (s.kaup@wp.pl, 667933874)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Gumieńce


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt zakłada inwestycję infrastrukturalną, która nie wpisuje się w standard Zielonego SBO, zatem musi być realizowana w ramach obszarów lokalnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje część chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cukrowej od Osiedla Nowa Cukrownia do skrzyżowania z ulicą Do Rajkowa, jest to działka o identyfikatorze:
326201_1.2124.3, Obręb: 2124, Numer: 3.


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na tym docinku drogi. Miejsce jest uczęszczane w nocy przez mieszkańców Szczecina i gmin sąsiednich, dlatego montaż oświetlenia pozwoli na bezpieczne korzystanie z tego odcinka.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada montaż 20 słupów ulicznych wraz z oświetleniem LED na odcinku 500m. Oświetlona zostanie ścieżka rowerowa, chodnik oraz jezdnia. Dzięki temu znacznie poprawi się w tym miejscu bezpieczeństwo.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny jest dla każdego mieszkańca Szczecina.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Gumieńce i Pomorzany.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa60000 zł
2Budowa oświetlenia 500m 450000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 510000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy