Kierunek Warszewo - Bezpieczny chodnik przy ulicy Duńskiej (WO/0004)Sinan Bez (sinan7@interia.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Warszewo, Osów


Uzasadnienie wyboru kategorii

Wybrałem wyżej wymienioną kategorię projektu jako projekt lokalny, gdyż jest on skierowany głównie do mieszkańców Warszewa i okolic, ponieważ to oni najczęściej korzystają z tego terenu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Inwestycja znajduję się w obrębie 3082 (nr działki 2/8) a także w obrębie 3029 (nr działki 7/34).


Cel i uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszewa i okolic korzystających z tej trasy. Budowa chodnika pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa osób korzystających z tego miejsca. W okolicy znajduje się kilka sklepów wielkopowierzchniowych, do których bezpieczny dostęp jest mocno uzależniony od warunków pogodowych. Z trasy tej korzystają osoby starsze, młodzież a także rodzice z dziećmi (często z wózkami).

Szczegółowy opis

Projekt zakłada budowę chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki przy ulicy Duńskiej, czego celem jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszewa i nie tylko. Projekt oprócz budowy chodnika zakłada również ustawienie dwóch ławek wolnostojących w mniej więcej połowie wyznaczonej trasy a także ustawienie dwóch koszów ulicznych, gdyż na tym odcinku nie ma żadnego śmietnika. Proponuję, aby chodnik był jak najbardziej oddalony od drogi, po to aby nie kolidował z potencjalną budową przyszłej nitki jezdni przy ulicy Duńskiej. Posiłkując się katalogiem mebli miejskich, wybrałem następujące elementy: chodnik oznaczony symbolami - CH7A, a także z zestawu III - ławki oznaczone symbolem L6 oraz kosze uliczne K2 (jestem oczywiście w stanie zaakceptować inny zestaw mebli).

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności, gdyż każdy mieszkaniec miasta będzie mógł korzystać z przyszłego chodnika i bezpiecznie tamtędy spacerować.

Odbiorcy projektu

Osoby starsze i seniorzy, rodzice z dziećmi, młodzież a także każdy korzystający z tego terenu.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1budowa chodnika480000 zł
2dokumentacja projektowa75000 zł
3oznaczenie efektu realizacji projektu1000 zł
4ustawienie ławki wolnostojącej (2 szt.) 7000 zł
5ustawienie kosza ulicznego (2 szt.) 3300 zł
6utrzymanie inwestycji40000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 606300 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy