Inwestycje dla BUKOWA (SSB/0001)Łukasz Nowak (793025138)
projektodawca
Milena Jerchewicz-Rom (milenarom@op.pl)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Skolwin, Stołczyn, Bukowo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Inwestycje dla BUKOWA - w realizacji projektu widzimy olbrzymią szansę uzupełnienie braków, które utrudniają życie mieszkańcom, poprawią bezpieczeństwo oraz stworzą niepowtarzalną i wyjątkową przestrzeń do spotkań oraz aktywności mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Bukowo Szczecin:
1) Dosprzętowienie placu zabaw na ul. Okólnej - działka nr 9 obręb 3070
2) Doposażenie placu zabaw na ul. Kolonistów - działka nr 44/7 obręb 3011
3) Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Szosa Polska - działka nr 27 obręb 3006 oraz działka nr 18, obręb 3203
4) Bezpieczne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dojazdowa / Szosa Polska - działka numer 39 obręb 3011
5) Doposażanie wybiegu dla psów ul. Kolonistów - działka numer 38/97 obręb 3011
6) Specjalistyczna stacja do naprawy rowerów, rekomendowana lokalizacja na parkingu przy boisku ul. Kolonistów - działka numer 38/97 obręb 3011
7) Rewitalizacja Głębokiego Stawu na osiedlu Bukowo - działka numer 3/6 obręb 3038


Cel i uzasadnienie projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, dosprzętowienie placów zabaw i wybiegu dla psów oraz rewitalizacja Stawu Głębokiego.

Szczegółowy opis

Inwestycje dla BUKOWA to projekt, który zawiera kilka mniejszych projektów sprzyjających poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców osiedli:
1) Dosprzętowienie placu zabaw na ul. Okólnej obejmuje:
montaż dwóch ławek oraz urządzenia do zabaw dla dzieci – 3 wieże z zjeżdżalniami
2) Doposażenie placu zabaw na ul. Kolonistów zawiera:
montaż dwóch ławek oraz urządzeń do zabaw dla dzieci – huśtawka wagonowa, trójkąt wspinaczkowy.
3) Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Szosa Polska – zamontowanie urządzenia pomiarowego (radar z wyświetlaną prędkością w okolicach ul. Szosa Polskiej i ul. Zagórskiego działka nr 27 obręb 3006 oraz działka nr 18, obręb 3203) zasilane z sieci 230V.
4) Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dojazdowa / Szosa Polska – tak zwane aktywne przejście dla pieszych.
Montaż oświetlenia pulsującego wraz z dodatkowym oznaczeniem pionowym i poziomym.
5) Doposażanie wybiegu dla psów ul. Kolonistów.
Uzupełnienie psiego wybiegu w tor przeszkód, małe i duże poręcze do przeskoków oraz latarnie solarną.
6) Specjalistyczna stacja do naprawy rowerów, rekomendowana lokalizacja na parkingu przy boisku ul. Kolonistów z wolnym dostępem dla rowerzystów.
7) Uprzątnięcie okolicy Stawu Głębokiego na osiedlu Bukowo
Wykoszenie i posprzątanie terenu wokół Stawu Głębokiego.

Ogólnodostępność projektu

Poszczególne podpunkty projektu będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Osiedla Bukowo oraz mieszkańców całego Szczecina.

Odbiorcy projektu

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Osiedla bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dosprzętowienie placu zabaw na ul. Okólnej 85000 zł
2Doposażenie placu zabaw na ul. Kolonistów78000 zł
3 Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Szosa Polska45000 zł
4 Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dojazdowa / Szosa Polska160000 zł
5Doposażanie wybiegu dla psów ul. Kolonistów80000 zł
6Specjalistyczna stacja do naprawy rowerów22000 zł
7Uprzątnięcie terenu Głębokiego Stawu150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 620000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy