Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności (ŚZ/0003)Karina Gartych (karina.gartych@wp.pl, 664041795)
projektodawca
Anna Łabul (labulanna@gmail.com, 604073733)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Śródmieście Zachód


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt lokalny - skierowany jest do społeczności lokalnej, wszystkich mieszkańców dzielnicy Śródmieście Zachód, ludzi młodych oraz seniorów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Modernizacja boiska usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie, ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin, Obręb 1042 , Śródmieście 42 Nr. Działki 39/2. Mapka w załączeniu.


Cel i uzasadnienie projektu

Społeczność lokalna we współpracy i pełnej aprobacie dyrektora szkoły wyszła z inicjatywą wykorzystania boiska szkolnego do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców dzielnicy Śródmieście Zachód. Zmodernizowane boisko ma służyć zwiększeniu potencjału sportowego mieszkańców oraz poszerzenia infrastruktury sportowej miasta Szczecin. Celem projektu jest stworzenie miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów SP Nr 5, którzy w sposób bezpieczny będą mogli spędzać przerwy międzylekcyjne, lecz również dla całej społeczności lokalnej. To będzie bezpieczne i dostępne miejsce integracji młodzieży, miejsce relaksu dla ludzi młodych i seniorów.

Szczegółowy opis

W zakres prac renowacji boiska wielofunkcyjnego wchodzi:
1. Modernizacja płyty głównej boiska (23 x 45 m2) polegająca na:
- montażu nowych obrzeży betonowych wokół boiska,
- oczyszczeniu i impregnacji istniejącej podbudowy z kostki betonowej,
- montażu poliuretanowej nawierzchni sportowej typu natrysk o grubości około 13 mm w kolorze ceglasto-czerwonym na warstwie nośnej ET grubości ok 30 mm wraz z wymalowaniem linii boisk,
- dostawa i montaż osprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej i słupki do siatkówki monitowane w tulejach). Osprzęt do koszykówki pozostaje istniejący.
2. Budowa rozbiegu do skoku w dal -wymiary ok. 25 m x 1,22 m wraz ze skocznią około 7 mx 3 m polegająca na:
- robotach ziemnych,
- wykonaniu podbudowy mineralnej oraz montażu obrzeży rozbiegu zeskoczni,
- montażu deski odbiciowej,
- zabezpieczeniu obrzeży betonowych nakładkami poliuretanowo-gumowymi,
- montażu nawierzchni sportowej typu natrysk.

Obecna płyta boiska posiada bardzo liczne ubytki, nierówności, spękania co jest nie tyle jest nieestetyczne ale zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z boiska.
Renowacja boiska umożliwiłaby bezpieczne z niego korzystanie podczas przerw szkolnych a po zakończeniu lekcji miejsce do zabaw ruchowych dla społeczności lokalnej.


Ogólnodostępność projektu

Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie spełnia warunki ogólnodostępności. Korzystanie z obiektu będzie umożliwione wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przez co najmniej 6 godzin dziennie w godzinach od 15:30 do 21:30 (poniedziałek-piątek) oraz w soboty i niedzielę w godzinach 9:00 do 22:00. Korzystanie z efektów realizacji projektu boiska będzie nieodpłatne.

Odbiorcy projektu

Społeczność lokalna tj.uczniowie SP Nr 5, młodzież zamieszkująca dzielnicę Śródmieście Zachód, dorośli mieszkańcy i seniorzy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt (z kosztami nadzoru) 26000 zł
2Montaż nowych obrzeży betonowych wokół istniejącego boiska16000 zł
3Oczyszczanie i impregnacja podbudowy z kostki betonowej5000 zł
4Montaż poliuretanowej nawierzchni sportowej187300 zł
5Dostawa i montaż osprzętu sportowego25000 zł
6Budowa rozbiegu do skoku w dal (wykonanie podbudowy, montaż obrzeży i montaż nawierzchni sportowej typu natrysk)20000 zł
7Dostawa i montaż ławek (6 sztuk)10800 zł
8Dostawa i montaż śmietników- segregacja śmieci5300 zł
9Montaż bramy wjazdowej przy boisku szkolnym oddzielającym dziedzińce szkolne od boiska14600 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 310000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy