Bike_S w Podjuchach i Żydowcach - stacje roweru miejskiego wraz z rowerami (ŻKPZ/0006)Marcin Biskupski
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje


Uzasadnienie wyboru kategorii

System szczecińskiego roweru miejskiego może pełnić ważną uzupełniającą funkcję do miejskiej komunikacji autobusowej. Po latach od rozpoczęcia funkcjonowania miejskiego roweru mieszkańcy Podjuch oraz Żydowce - Klucz czekają na możliwość korzystania z tego środka transportu. Po tym, jak Bike-S funkcjonuje w sąsiednich gminach najwyższy czas na uzupełnienie go na obszarach dotąd wykluczonych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1. Park Wolności działka 19/6, 19/4, obręb 4113.
2. przy Przychodni Medycyny Rodzinnej na ulicy Krzemiennej dz. 30/4 obręb 4122
3. Park Wszystkich Dzieci/ Amfiteatr działka 21, obręb 4135
4. SP nr 24 działka 29/3, obręb 4172


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa skomunikowania osiedli Żydowce-Klucz i Podjuchy, przez objęcie ich terenu zasięgiem systemu rowerów miejskich. Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na obu osiedlach 4 punktów postoju roweru miejskiego.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na obu osiedlach 4 punktów postoju roweru miejskiego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Będą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy wskazanych osiedli, a także osoby przyjeżdzające, lub turyści.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy osiedli Podjuchy i Żydowce-Klucz, ale także osoby, które przyjeżdżają tam z innych osiedli.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1budowa 4 stacji roweru miejskiego wraz z rowerami400000 zł
2Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 500000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy