BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PODJUCHACH (ŻKPZ/0008)Marcin Biskupski
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje


Uzasadnienie wyboru kategorii

W wielu rozmowach z mieszkańcami Podjuch ważnym problemem do rozwiązania była poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych przejściach dla pieszych. Złożenie niniejszego projektu jest więc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje skupienie uwagi kierowców i zmniejszy zagrożenie wypadkiem na często uczęszczanej trasie mieszkańców. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych na trasie uczęszczanej przez wielu mieszkańców a w szczególności uczniów. Projekt dotyczy dziewięciu przejść dla pieszych zlokalizowanych na osiedlu Podjuchy oraz jednego progu zwalniającego przy ul. Floriana Szarego. Proponowane przejścia dla pieszych :
1. Przejście dla pieszych przez Granitową przy ul. Twardej dz 5/2 obr 4114
2. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Floriana Szarego i ul. Sieradzką /doświetlenie 2 przejsć/
3. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Sąsiedzką
4. Sąsiedzka przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną /doświetlenie 2 przejść/
5. Metalowa przy skrzyżowaniu z ul. Szklaną
6. Granitowa przy przystanku autobusowym ul. Złota
7. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. GranitowąCel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych dziewięciu przejściach dla pieszych na osiedlu Podjuchy. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu ruchu drogowego poprzez montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych.

Szczegółowy opis

W ramach projektu lokalnego planuje się zastosowanie rozwiązań z zakresu ruchu drogowego w obrębie dziewięciu przejść dla pieszych na bardzo uczęszczanej trasie przez mieszkańców. Montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych spowoduje, iż w porze wieczornej a w szczególności w okresie jesienno-zimowym znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przechodniów. Projekt dotyczy następujących ulic:
1. Granitowa przy ul. Twardej dz 5/2 obr 4114
2. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Floriana Szarego i ul. Sieradzką działka 83/1, obręb 4121
3. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Sąsiedzką działka 63, obręb 4114
4. Sąsiedzka przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną 66/1, obręb 4114, 81/14, obręb 4121 (pozycja 3 i 4 jako jedna pozycja z dwoma
przejściami)
5. Metalowa przy skrzyżowaniu z ul. Szklaną działka 23, obręb 4122
6. Granitowa przy skrzyżowaniu z ul. Marmurową działka 5/1 obręb 4114
7.Granitowa przy przystanku autobusowym ul. Złota działka 2/4, obręb 4111
8. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Granitową działka 63, obręb 4114

Kwestia bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym ma ogromne znaczenie w kontekście wypadków i sytuacji niebezpiecznych, jakie w ostatnich latach miały miejsce w Szczecinie. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców osiedla mamy przekonanie, iż zastosowanie opisanych rozwiązań rozwiąże problem, który od lat wymaga działania.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów i są skierowane do wszystkich osób mieszkających, uczących się i odwiedzających osiedle Podjuchy.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlu Podjuchy, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedle


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1 Montaż lamp doświetlających wraz z dokumentacją600000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 600000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy