Eko-Mural na Zawadzkiego-Klonowica (GPKBZK/0011)Mateusz Gieryga (m.gieryga@gmail.com)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt dotyczy lokalnej zmiany w obrębie jednego Osiedla, dlatego kategorią jest projekt lokalny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ściana frontowa budynku siedziby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (od strony południowej tj. od skrzyżowania ul. Klonowica z ul. Wernyhory), ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin (dz. nr 1/15, obręb 2058)


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest namalowanie ekologicznego muralu na ścianie frontowej siedziby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Klonowica na Osiedlu Zawadzkiego-Klonowica. Pozytywnym wpływem na otoczenie będzie z jednej strony wartość ekologiczna poprawiająca komfort życia mieszkańców poprzez oczyszczanie powietrza, a z drugiej wartość wizualna dzięki, której otoczenie stanie się bardziej urozmaicone.

Szczegółowy opis

W ramach projektu na frontowej ścianie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (widocznej na skrzyżowaniu ulic Klonowica i Wernyhory) ekologicznego muralu z farb katalitycznych pochłaniających zanieczyszczenia. Obraz przedstawiony na muralu wybrany byłby w dobie konkursu, natomiast zawierałby napis "Osiedle Zawadzkiego-Klonowica" co podniesie świadomość na temat podziału terytorialnego miasta. Malunek podniesie także efekt wizualny okolicy.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie ogólnodostępny i widoczny o każdej porze dnia ponieważ będzie znajdował się na terenie miejskiej instytucji.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina, a w szczególności osoby poruszające się ul. Wernyhory i Klonowica oraz mieszkańcy Osiedla Zawadzkiego-Klonowica.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie muralu45000 zł
2Dokumentacja projektowa i nadzory10000 zł
3Oznaczenie efektu realizacji projektu1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 56500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy