„KURS NA PÓŁNOC – STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI, POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA, WODNY PRZYSTANEK GROBLA”. (GGŻ/0006)KATARZYNA MARCINÓW (katarzyna-marcinow@wp.pl)
projektodawca
Mirosław Marcinów (miroslaw.marcinow@wp.pl)
współautor
Arkadiusz Lisiński (aliceszn@poczta.onet.pl)
współautor

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Golęcino-Gocław, Żelechowa


Uzasadnienie wyboru kategorii

Uzasadnieniem realizacji projektu jest przede wszystkim wysokie poparcie społeczne dla realizacji jego składowych a także znacząca poprawa stanu zagospodarowania osiedla i warunków zamieszkania. Proponowane realizacje stanowią zgodne z miejskimi dokumentami planistycznymi i strategicznymi rozwiązania zdefiniowanych deficytów, zawierając dodatkowo wyraźne elementy wzmacniania tożsamości i więzi lokalnej społeczności. Jednocześnie realizacja projektu, dzięki jego rozproszonemu charakterowi spowoduje przybliżenie wyżej wymienionych korzyści do większej grupy mieszkańców. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się na terenach rekreacyjnych ulokowanie ścieżek przyrodniczych oraz domków dla motyli i owadów stanowiące walor ekologiczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1) PARK BRODOWSKI – dz. 85/18 obręb 3095, dz. 50/71 obręb 3093 (teren elementarny P.Z.2060.US/KP,U) oraz dz. 84 obręb 3095 (teren elementarny P.Z.2019.ZP/WS/E)
2) POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA – dz. 3/2 obręb 3085, część przylegająca do ul. Wkrzańskiej
3) PRZYSTANEK WODNY GROBLA dz. 3 obr. 3031, dz. 44 z obr. 3031 (zgodnie z załącznikiem) oraz 6/19 z obr. 3092


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa stanu zagospodarowania osiedla, poprzez wykorzystanie jego walorów krajobrazowych dla podniesienia jakości i zwiększenia dostępności miejsc indywidualnego oraz grupowego wypoczynku mieszkańców, poprzez rozbudowę o nowe elementy infrastruktury parkowej i wypoczynkowej wyposażenia już istniejącego, zaprojektowanie i urządzenie nowych terenów rekreacyjnych na Osiedlu Żelechowa. Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie tożsamości oraz więzi lokalnych, poprzez zaakcentowanie w przestrzeni publicznej jej bogatej i ciekawej historii obiektami małej architektury.

Szczegółowy opis

W ramach projektu przewiduje się realizację 3 składowych:

1) Strefa eko relaksu Park Brodowski: w Parku Brodowskim na obszarze sensorycznego ogrodu zabaw:
- montaż 3-4 leżaków miejskich parkowych oraz 3-4 hamaków
- posadzenie pnączy bluszcza pospolitego przy istniejących pergolach lub innej roślinności odpornej na warunki atmosferyczne i lokalne
- nowe nasadzenia bogatej roślinności kwitnącej pożądanej dla bytowania motyli i owadów
- montaż 4-6 domków dla motyli oraz 2 domków dla owadów
- montaż 6-8 tablic edukacyjnych przyrodniczych
oraz ustawienie wzdłuż alejek parkowych ok. 10 ławek i 8 koszów na śmieci.

2) Polana Rekreacyjna na Stawem Sienno / Wkrzańska: ulokowanie na polanie obiektów małej architektury w postaci
- 2-3 zadaszonych ławostołów, 5-6 koszy na śmieci, 5-6 ławek, ocembrowanego paleniska, stojaków rowerowych, 4-8 leżaków miejskich parkowych i hamaków
- urządzeń zabawowych dla najmłodszych jak huśtawka, linarium, zjeżdżalnia, trampolina.
Na Polanie przewiduje się założenie kwietnika wraz z montażem domków dla motyli i owadów. Ponadto zostaną wytyczone i oczyszczone ścieżki gruntowe: wejściowa od ul. Wkrzańskiej oraz przy brzegu stawu. Podstawą zagospodarowanej przestrzeni rekreacyjnej będzie urządzony wysokojakościowy trawnik wraz ze ścieżkami terenowymi.

3) Wodny przystanek Grobla:
- zakup pływającego pomostu niskoburtowego, z trapem, barierkami, uchwytami do cumowania małych jednostek turystycznych np.: kajaków;
- zakup i wykonanie odpowiedniego zakotwiczenia pomostu;
- uzyskanie pozwolenia zarządcy akwenu;
- zakup i montaż 2 ławek i 3 leżaków miejskich.

Ogólnodostępność projektu

Wszystkie składowe projektu będą ogólnodostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy osiedli: Żelechowa, Golęcino - Gocław, Warszewo, Bukowo a także wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Strefa eko relaksu Park Brodowski 200000 zł
2Polana rekreacyjna nad Stawem Sienno / Wkrzańska (270 000 zł + projekt zagospodarowania 40 000 zł) 310000 zł
3Wodny przystanek Grobla 100 000 zł (w tym dokumentacja 30 000)100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 610000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy