Bike_S - 4 stacje roweru miejskiego wraz z 30 rowerami (PŚJKWSZ/0003)Marcin Biskupski
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo


Uzasadnienie wyboru kategorii

System szczecińskiego roweru miejskiego może pełnić ważną uzupełniającą funkcję do miejskiej komunikacji autobusowej. Po latach od rozpoczęcia funkcjonowania miejskiego roweru mieszkańcy czekają na możliwość korzystania z tego środka transportu. Po tym, jak Bike-S funkcjonuje w sąsiednich gminach najwyższy czas na uzupełnienie go na obszarach dotąd wykluczonych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1. ul. Trzcinowa przy boisku typu Orlik działka działka 203/1, obręb 4196
2. ul. Topolowa przy boisku Iskierka działka 271, obręb 4199
3. ul. Nauczycielska przy kościele działka 307, obręb 4201Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa skomunikowania osiedli obszaru lokalnego, przez objęcie jego terenu zasięgiem systemu rowerów miejskich. Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie 3 punktów postoju roweru miejskiego.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na zakupie 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie 3 punktów postoju roweru miejskiego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Będą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy wskazanych osiedli, a także pozostali mieszkańcy Szczecina

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy obszaru lokalnego, ale także osoby, które przyjeżdżają tam z innych osiedli.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zakup rowerów Bike_S i postawienie stacji roweru miejskiego300000 zł
20 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 300000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy