Żelechowa - uliczne remonty i naprawy na 17 lecie rządów Prezydenta Miasta (GGŻ/0012)Arkadiusz Lisiński (aliceszn@poczta.onet.pl, 509970143)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Golęcino-Gocław, Żelechowa


Uzasadnienie wyboru kategorii

Ulice wskazane w projekcie znajdują się na terenie Osiedla Żelechowa.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1) Chodnik ul. Gołębia od ul. Kruczej do ul. Czyżyka - dz. nr 94 obr. 3049
2) Chodnik ul. Retry - dz. nr 13/2 obr. 3022
3) Instalacja oświetlenia ulicy Robotniczej - ok. 6 punktów świetlnych od ratusza do ul. Dębogórskiej - dz. nr 38/5 obr. 3033
4) Zakup i montaż modułowego wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Robotniczej przy ratuszu - dz. nr 38/5 obr. 3033


Cel i uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania użytkowników wymienionych ulic.

Szczegółowy opis

W ramach projektu przeprowadzone zostaną remonty chodników na ul. Gołębiej i Retry, polegające na wymianie / uzupełnieniu ich nawierzchni. Projekt obejmuje również wykonanie oświetlenia na ul. Robotniczej (od ratusza do ul. Dębogórskiej) oraz montaż modułowego wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Robotniczej przy ratuszu.

Ogólnodostępność projektu

Brak ograniczeń ogólnodostępności - tereny dróg publicznych

Odbiorcy projektu

mieszkańcy Osiedla Żelechowa, a zwłaszcza wskazanych w projekcie ulic.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Chodnik ul. Gołębia od ul. Kruczej do ul. Czyżyka 155000 zł
2Chodnik ul. Retry 225000 zł
3Instalacja oświetlenia ulicy Robotniczej120000 zł
4Montaż modułowego wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Robotniczej 50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 550000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy