Bezpieczne Chodniki Zagospodarowane Zielenią ul. Wł. Jagiełły i Ks. Bogusława X (PZS/0047)Anna Marczyńska (608 625 779)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt Zielonego SBO
Stara kamienica, nierówne chodniki wymagają rewitalizacji, uzupełnienie zielenią przyczyni się do zatrzymania pyłu ulicznego, wyciszy hałas, ożywi naszą ulice.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt Zielonego SBO
Śródmieście Zachód
ul. Władysława Jagiełły nr działki 18/4,19, 28/1
ul. Księcia Bogusława X nr działki 11/2
od ulicy Langiewicza do ulicy Łokietka
Po obu stronach ulic


Cel i uzasadnienie projektu

Wymiana nawierzchni chodników, usunięcie uszkodzonych płyt kamiennych i zastąpienie ich nowymi. Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, poprawa komunikacji dla mieszkańców z ograniczoną sprawnością, mamom z wózkami. Nowe nasadzenia drzew i postawienie donic z nasadzeniami sprawi że ulice staną się przyjaznym otoczeniem.

Szczegółowy opis

Istniejąca nawierzchnia chodnika jest w złym stanie i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki i pęknięcia. Pomiędzy płytami występują szczeliny, powierzchnia chodnika jest nierówna i stanowi zagrożenie dla poruszających się pieszych. Wymiana uszkodzonych płyt, wyrównania, wymiana krawężników. Nasadzenia 10 drzew do 2,5 metra oraz 10 szt. donic wraz z nasadzeniami.

Ogólnodostępność projektu

Ulice są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców ulic Władysława Jagiełły i Księcia Bogusława X oraz innych mieszkańców naszego miasta poruszających się po wyżej wymienionych ulicach.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wymiana płyt chodnikowych i wyrównanie nawierzchni360000 zł
2Wymiana i obniżenie krawężników400000 zł
310 szt. drzew do 2,520000 zł
4koszt projektu60000 zł
5oznaczenie1500 zł
610 szt. donic wraz z nasadzeniami i pielęgnacją70000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 911500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy