Dzień Dziecka w Śródmieściu (ŚZ/0006)Grażyna Staszczyk (661 175 231)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Śródmieście Zachód


Uzasadnienie wyboru kategorii

Projekt Lokalny
Wspólne świętowanie Dnia Dziecka z mieszkańcami oraz innymi placówkami oświaty

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 5 - boisko szkolne
ul. Królowej Jadwigi 29 Szczecin
Obręb 1042 nr działki 39/2
Obszar nr 13
Śródmieście Zachód


Cel i uzasadnienie projektu

Uroczyste świętowanie "Dnia Dziecka". Nawiązanie ścisłej współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym. Wśród dzieci i młodzieży kształtowanie aktywności ruchowej, doskonalenia koordynacji, budowanie współdziałania w zespołach.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada zorganizowanie dużej imprezy dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka". Festyn planowany w dniu 31.05.2024 w godzinach 12:00-17:00. Gry, zabawy, konkursy i współzawodnictwo. Odbywać się będą w różnych miejscach. boiska szkolnego. Zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe. Animatorzy będą realizować zabawy edukacyjne, współzawodnictwo, konkursy. W przerwach między poszczególnymi zdarzeniami będą śpiewać ulubione piosenki.

Ogólnodostępność projektu

Festyn będzie zrealizowany na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Kr. Jadwigi 29, dostępny teren dla wszystkich osób zainteresowanych, placówek oświatowych z Śródmieścia Zachód.

Odbiorcy projektu

Festyn odbywać się będzie na boisku szkolnym SP nr 5, wezmą w nim udział dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, tj. SP nr 15 ul Małkowskiego 12, PP nr 33 ul. Ściegiennego, PP nr 80 ul. Łokietka, Świetlica Środowiskowa "Serduszka" ul. Łokietka 22. Rodziny i mieszkańcy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Mała scena z obsługą dźwiękową, animatorzy dla dzieci, dmuchane zamki, wata cukrowa, maszyna do popcornu, gastronomia - owoce, ciasta, cukierki, napoje, kiełbasa, grill, konkursy nagrody19500 zł
2oznaczenie500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 20000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy