Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu (ŚW/0003)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Świerczewo

Kategoria projektu

Sport, Zdrowie, Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boisko przy SP 21


Cel projektu

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budową rampy podjazdowej na boisko szkolne w SP21. W ramach projektu oprócz rampy wykonane zostaną gry chodnikowe, siłownia plenerowa oraz nasadzenia zieleni.

Szczegółowy opis

Szkoła Podstawowa nr 21 to oddział integracyjny, w którym uczą się dzieci z niepełnosprawnościami, szkoła od lat nie może doczekać się na remont schodów na szkolne boisko, przez co z boiska zlokalizowanego na wzniesieniu nie mogą korzystać wszystkie dzieci. Projekt zakłada budowę podjazdu oraz stworzenie zielonego zakątku, siłowni plenerowej oraz miejsca do gier chodnikowych.

Uzasadnienie projektu

Projekt wyeliminuje barierę architektoniczną i umożliwi korzystanie z boiska wszystkim dzieciom. Ponadto projekt zakłada stworzenie przyjaznej zielonej strefy z grami chodnikowymi, siłownią plenerową. Będzie to idealne miejsce do relaksu i zabawy.

Ogólnodostępność projektu

Miejsce będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla. Z siłowni plenerowej oprócz dzieci ze szkoły będa mogli skorzystać m.in. seniorzy, którzy w licznej grupie zamieszkują osiedle.

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież, seniorzy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Rampa podjazdowa210000 zł
2Gry chodnikowe50000 zł
3Siłownia plenerowa60000 zł
4Nasadzenia drzew owocowych40000 zł
5Mała architektura30000 zł
6Dokumentacja projektowa0 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 390000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy