Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego (NI/0002)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Niebuszewo

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 80/4 i 78 przy ul. Bandurskiego


Cel projektu

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
- Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta

Szczegółowy opis

Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Bandurskiego w celu utworzenia miejsc parkingowych w miejscu dzikiego parkingu oraz utwardzenia pobocza wzdłuż ul. Bandurskiego na długości od ul. Sokoła do ul. Wycieczkowej

Uzasadnienie projektu

Od kilku lat występuje znaczący deficyt miejsc postojowych, a z upływem czasu osiedle jest rozbudowywane i problem potęguje

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.80000 zł
2roboty budowlane.340000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 420000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy