Bezpieczna Szosa Polska - zatoki autobusowe, doświetlenia przejść dla pieszych (SSB/0006)Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Skolwin, Stołczyn, Bukowo

Kategoria projektu

Transport, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działki nr 45/14 na wysokości Ostoi Zagórskie
Działka nr 39 na wysokości Sobola/Dojazdowa
Obszar ulic kwartału ulic Kolonistów, Ogrodnicza, Szosa Polska


Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym

Szczegółowy opis

Budowa dwóch zatok autobusowych na Szosie Polskiej przy ul. Dojazdowej
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu drogowego w postaci miejscowych przewężeń, wyniesionych płaszczyzn jezdni i skrzyżowań oraz objęcie obszaru tzw. strefą tempo "30" dla całego kwartału ulic Kolonistów, Ogrodnicza, Szosa Polska
Montaż 2 doświetlaczy na przejściach dla pieszych
- Szosa Polska/Dojazdowa
- Szosa Polska/Ostoi Zagórskiego

Uzasadnienie projektu

Zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa dwóch zatok autobusowych na Szosie Polskiej620000 zł
2Montaż i zakup doświetlaczy 60000 zł
3Wykonanie dokumentacji projektowej strefa tempo "30" i montaż niezbędnego oznakowania60000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 740000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy