Letnie koncerty w Parku Żeromskiego (SMNMMWP/0001)Tomasz Kuliszenko (tomasz_kuliszenko@onet.eu)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Kultura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park im. S. Żeromskiego. Wnęka Park Hotel, dz. nr 8/12 obręb 1030


Cel projektu

Projekt ma na celu uczestnictwo wydarzeniu kulturalnym mieszkańców Śródmieścia Północ, Nowego i Starego Miasta, przyjemne spędzenie czasu
oraz integrację społeczna. Promocja oraz dostępność do kultury.

Szczegółowy opis

Projekt poświęcony organizacji serii ogólnodostępnych, darmowych letnich koncertów muzyki od lekkiej popularnej do lekkiej klasycznej (pop, jazz, muzyka filmowa, klasyczna). Organizacja 4 letnich małych koncertów plenerowych. W okresie czerwiec do sierpień - lato. Wynajem małej sceny na podestach z zadaszeniem, leżaków. Wydarzenia realizowane w niedziele popołudnia w okresie czerwiec - sierpień 2023. Koncerty w spokojnej klimatycznej atmosferze. Projekt realizowany będzie w idealnej przestrzeni zielonej. Park im. S. Żeromskiego. Wnęka przy Park Hotel

Uzasadnienie projektu

Realizacja wydarzenia dla szerokiej grupy odbiorców, integracja mieszkańców, lokalna atrakcja na czas wakacji, poszerzenie oferty kultularnej miasta, wykorzystanie naturalnych

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy szczecina, uczestnicy wydarzenia


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wynagrodzenie/honorarium dla artysty (4 koncerty x 8000)40000 zł
2podesty (scena), leżaki40000 zł
3nagłośnienie20000 zł
4obsługa i promocja10000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 110000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy