Inwestycje dla BUKOWA!!! (SSB/0001)Łukasz Nowak
projektodawca

Charakter projektu

Skolwin, Stołczyn, Bukowo

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1)Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Szosa Polska to inwestycja w pasie drogowym w okolicach ul. Zagórskiego.
2)Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pokoju i Nehringa to doposażenie istniejącego przejścia na ul. Pokoju (koło przystanku autobusowego).
3) Doposażenie istniejących placów zabaw (ul. Kolonistów i ul. Okólna)
4) Kontener Kultury wraz z społecznym ogrodem - ul. Kolonistów ( działki: 42/13, 42/12, 44/2, 44/3 - załącznik)


Cel projektu

Mieszkańcy Osiedla Bukowo są społecznością, która od lat zgłasza potrzebę integracji lokalnej i organizację różnych inicjatyw takich jak obserwowane są na terenie innych osiedli w Szczecinie. Brak miejsca do organizacji zadań społecznych jest głównym czynnikiem hamującym rozwój inicjatywy oddolnej mieszkańców Osiedla Bukowo. Na osiedlu znajduje się dużo zabudowy szeregowej domków jednorodzinnych oraz niskich bloków, których mieszkańcami są głownie młode rodziny z dziećmi. Odpowiedzią na zgłaszane potrzeby będzie organizacja miejsca przyjaznego dla mieszkańców, dostępnego dla nich przez cały rok. Obiekt zapewni możliwość organizowania warsztatów dla dzieci, spotkań klubów seniora działających na terenie Osiedla, a także będzie dobrym miejscem do organizacji takich imprez jak np. wyprzedaże garażowe, jarmarki lokalne itp. Zadania realizowane przy udziale powstałej infrastruktury będą nieodpłatne i zapewnią darmowe korzystanie z niej mieszkańcom Szczecina. Obiekt wraz z infrastrukturą pomocniczą, jaką będzie rekreacyjny teren zielony, będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina, bez względu na miejsce ich zamieszkania, co stanowić będzie zachętę do odwiedzenia północnych dzielnic Szczecina, które mają wiele do zaoferowania pod względem rekreacyjnym dla mieszkańców.
Główną grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Osiedla Bukowo, jednak możliwość korzystania z obiektu będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Obecnie osiedle zamieszkuje około 4800 osób, jednak intensywne inwestycje w obrębie ulicy Szosa Polska sprawiają, iż osób zainteresowanych aktywną integracją przybywa.

Szczegółowy opis

Inwestycje dla BUKOWA to projekt, który łączy ze sobą kilka mniejszych inwestycji które od lat są zgłaszane jako potrzeba przez mieszkańców osiedla Bukowo. Osiedle to boryka się z problemami logistycznymi związanymi z jedyną drogą dojazdową jaką jest ul. Szosa Polska a w związku z tym stanem bezpieczeństwa na tej dodrze, w tym przejść dla pieszych. Ponadto osiedle dynamicznie rozwija się a infrastruktura miejska taka jak, np. ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci nie nadąża za rozrostem osiedla. Projekt jest odpowiedzią na liczne zgłoszenia mieszkańców oraz dyskusje prowadzone przez nich przy okazji spotkań np. na placach zabaw. Jest to inicjatywa oddolna, którą od lat mieszkańcy próbują zrealizował korzystając z konwencjonalnych form komunikacji z miastem oraz przy udziale rady Osiedla Bukowo. Jednym z elementów projektu jest doposażenie placów zabaw na osiedlu, które są już wysłużone i wymagają konserwacji lub wymiany zabawek znajdujących się na nich. Na osiedlu znajdują się 3 palce zabaw i wszystkie z nich wymagają doposażania w nowe sprzęty. Osiedle to dynamicznie się rozwija i przybywa na nim osób z małymi dziećmi. W ramach działań zrealizowanych dzięki projektowi skorzystają wszyscy mieszkańcy Szczecina, zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szosa Polska, która jest jednocześnie drogą tranzytową do Polic, Trzebieży, Nowego Warpna.

Szczegółowy opis:
1) Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Szosa Polska – czyli montaż urządzenia pomiarowego (radar z wyświetlaną prędkością) zasilane prądem.
Montaż urządzenia pomiarowego w okolicach Szosy Polskiej i ul. Zagórskiego ( Obręb skrzyżowania z ul. Policką ).
2) Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pokoju i Nehringa – aktywne przejście dla pieszych
Montaż dodatkowego oświetlenia pulsującego wraz z dodatkowym oznaczeniem pionowym.
3) Doposażenie placu zabaw na ul. Okólnej
Przygotowanie terenu. Montaż dwóch ławek oraz jednego urządzenia do zabaw dla dzieci o nazwie "dwie wierze z zjeżdżalniami"
4) Doposażenie placu zabaw na ul. Kolonistów
Przygotowanie terenu. Demontaż bramek.Montaż dwóch ławek oraz urządzeń do zabaw dla dzieci – huśtawka wagonowa, trójkąt wspinaczkowy.
5) Kontener Kultury wraz z ogrodem społecznym – miejsce spotkań i aktywności mieszkańców
Osiedle Bukowo na północy Szczecina jest stosunkowo młodą dzielnicą, która znajduje się w sąsiedztwie Warszewa, graniczy także ze Stołczynem oraz Golęcinem. Osiedle wciąż się rozrasta, aktualnie zamieszkuje tu 4.800 mieszkańców. Intensywna rozbudowa w obrębie ulicy Szosa Polska dodatkowo sprawia, iż osób zainteresowanych propozycją zgłaszaną w ramach projektu systematycznie przybywa.
Niestety w osiedlu Bukowo nie ma instytucji miejskich, żłobka, przedszkola, szkoły. Wiele lat temu zlikwidowano tutaj filię biblioteki miejskiej przy ulicy Pokoju/Nehringa, które było naturalnym miejscem aktywizacji mieszkańców. Od tego czasu w osiedlu nie powstało żadne inne miejsce tego typu. Tutejsza Rada Osiedla nie posiada stałej siedziby, w którym mogłaby organizować warsztaty, spotkania dla dzieci i dorosłych.
To na wniosek mieszkańców pojawił się projekt budowy osiedlowej przestrzeni aktywności nazwanej „Kontenerem Kultury”. Cała przestrzeń ma wielkość 1.200 metrów kwadratowych w tym umieszczony na nim byłby kontener o powierzchni około 40m2, podzielony na trzy pomieszczenia: strefa wejścia, toaleta, strefa warsztatowa z aneksem kuchennym. Obiekt powinien być wyposażony w stoły, krzesła, projektor, szafki. Otaczająca przestrzeń to również stoły biesiadne, ławeczki, parking dla min 6 samochodów oraz mały ogród społeczny. Miejsce, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł współtworzyć wspólną zieloną przestrzeń.

Uzasadnienie projektu

Inwestycje dla BUKOWA - w realizacji projektu widzimy olbrzymią szansę uzupełnienie braków które utrudniają życie mieszkańcom, poprawią bezpiepieczeństwo oraz stworzą niepowtarzalną i wyjątkową przestrzeń do spotkań oraz aktywności mieszkańców.

Ogólnodostępność projektu

Wszystkie składowe projektu będą ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców Osiedla jak i również osób odwiedzających północne części miasta.

Odbiorcy projektu

Główną grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Osiedla Bukowo, jednak możliwość korzystania z obiektów będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Obecnie osiedle zamieszkuje około 4800 osób, jednak intensywne inwestycje w obrębie ulicy Szosa Polska sprawiają, iż osób zainteresowanych inicjatywą prezentowaną w projekcie. Kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. Szosa Polska będą stanowiły wartość dodaną dla całego miasta oraz osób poruszających się w kierunku Polic, Trzebieży, Nowego Warpna.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Całkowity koszt wszystkich inwestycji740000 zł
20 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 740000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy