BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych (BK/0001)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowe-Klęskowo

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa na osiedlu Bukowe-Klęskowo dzięki doświetleniu przejść dla pieszych stanowiących ważne trasy komunikacji oraz montażu monitoringu obejmującego osiedlowe parkingi. Projekt obejmuje tereny miejskie, tereny należące do Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz tereny należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb w Szczecinie. Wykaz miejsc, których dotyczy projekt w załączeniu, jako mapy z oznaczeniem. Zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu SBO w przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta załączone jest oświadczenie właściciela nieruchomości o woli użyczenia terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.
Przejścia dla pieszych wymagające doświetlaczy:
1. Kolorowych domów przy pętli autobusowej działka 54/1, obręb 4155
2. Kolorowych domów / Seledynowa 2 przejścia działka 54/1, obręb 4155
3. Kolorowych domów przy SP 74 działka 54/1, obręb 4155 plus próg zwalniający przed przejściem dla pieszych
4. Kolorowych domów przy Żabce (czerwona torebka) działka 54/1, obręb 4155
5. Kolorowych domów / Akwarelowa działka 54/1, obręb 4155
6. Kolorowych domów / Zielone wzgórze 1 przejście działka 54/1, obręb 4155
7. Chłopska 65/ Nad Rudzianka działka 65, obręb 4156
8. Gwarna/ Romantyczna działka 19/14, obręb 4151
9. Gwarna przy ul. Dąbskiej działka 6/3, obręb 4152
Miejsca wymagające montażu monitoringu :
1. Nastrojowa działka 37/3, działka 33/3, działka 37/5, obręb 4152
2. Chłopska/ Różowa parking działka 14/9 oraz 47, obręb 4156
3. Chłopska/ Kolorowych Domów parking działka 31/3, obręb 4154
4. Czerwona działka 67/2, 68/1, obręb 4155 oraz działka 52 obręb 4156
5. Czerwona działka 69/2, obręb 4155 oraz działka 53/1, obręb 4156


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Bukowe oraz Nad Rudzianką znajdujących się w obszarze Bukowe-Klęskowo. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dotyczy zarówno przejść dla pieszych, które zostaną wyposażone w lampy LED doświetlające pasy, dzięki czemu osoby przechodzące przez jezdnię będą widoczne w godzinach wieczornych. Dodatkowo w związku z licznymi zdarzeniami kryminalnymi polegającymi na włamywaniu, niszczeniu i kradzieży pojazdów projekt zakłada montaż kamer monitoringu. System w zależności od oczekiwań Miasta Szczecin, będzie zbierał dane na specjalny-dedykowany temu serwer lub może być podłączony do sieci monitoringu miejskiego. Ostateczne rozwiązanie będzie dyskutowane podczas ewentualnych spotkań autorów projektu z urzędnikami Urzędu Miasta. Zakładane rozwiązanie ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina, a w szczególności mieszkańców osiedla Bukowe-Klęskowo.

Szczegółowy opis

W ramach projektu lokalnego w obszarze Bukowe-Klęskowo (wybrane i opisane lokalizacje) planuje się montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu obejmujących tereny miejskie, należące do TBS oraz do Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb w Szczecinie. Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców ma ogromne znaczenie dla jakości życia na osiedlu, szczególnie, iż w ostatnich miesiącach nasiliły się zdarzenia, które wywołują strach i poczucie niebezpieczeństwa.

Uzasadnienie projektu

W przeprowadzonym latem 2018 roku badaniu potrzeb mieszkańców osiedla Bukowe-Klęskowo oraz podczas ankiet wypełnianych przez mieszkańców podczas ostatnio organizowanych wydarzeń osiedlowych jednym z najczęściej wskazywanych i najważniejszych problemów była poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych przejściach dla pieszych. Złożenie niniejszego projektu jest więc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, uczestników ruchu. Dodatkowo o ostatnich miesiącach miało miejsce wiele zdarzeń polegających na włamaniach do samochodów, uszkodzeniach, kradzieży katalizatorów, dlatego projekt uwzględnia także tą sferę problemów mieszkańców. Propozycja poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie polega na montażu monitoringu. Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje skupienie uwagi kierowców i zmniejszy zagrożenie wypadkiem na opisanych przejściach. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 16 tys. mieszkańców osiedli oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Bukowe-Klęskowo.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia ponad 16 tys. mieszkańców osiedli oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim przyjeżdżającym na Bukowe-Klęskowo. Zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu SBO w przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta załączone jest oświadczenie właściciela nieruchomości o woli użyczenia terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlach Bukowe i Nad Rudzianką, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedla.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa45000 zł
2Montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych 160000 zł
3Montaż systemu monitoringu (kamer) w 5 lokalizacjach wraz z niezbędnym do tego sprzętem, oprogramowaniem i uruchomieniem 200000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 405000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy