Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej (DĄZK/0001)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Dąbie, Załom-Kasztanowe

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt zakłada wprowadzenie zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego poprzez budowę pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie zlokalizowane jest na działce nr 8, 14 i 18, obręb 4035. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, którym zależy za zwiększeniu bezpieczeństwa i płynności ruchu proponowany projekt ma zdecydowanie poprawić sytuację we wskazanym miejscu.


Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na osiedlu Dąbie oraz innym uczestnikom ruchu jadącym przez te osiedle. Jest to skrzyżowanie o bardzo dużym natężeniu ruchu a jednocześnie główny szlak komunikacyjny pieszych w każdym wieku. Korzystają z tych przejść zarówno osoby dorosłe robiące zakupy, czy idące na przystanki miejskiej komunikacji, jak i dzieci które idą do szkoły.
Budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu, a jednocześnie poprawi płynność ruchu samochodów. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje budowę pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z planowaną zmianą organizacja ruchu w centralnej części Dąbia, tj. na głównym skrzyżowaniu ulic Mianowskiego-Anieli Krzywoń-Gierczak (dokładna lokalizacja wskazana w załączeniu i w opisie lokalizacja). Poprzez budowę pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej rozumie montaż sygnalizacja na wszystkich czterech wlotach na skrzyżowanie, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców poruszających się w tym miejscu. Projekt opracowany jest w ramach rejonu obszaru lokalnego Dąbie, Załom-Kasztanowe. Projekt ma ogromne znaczenie dla jakości życia na osiedlu.


Uzasadnienie projektu

W przeprowadzonym latem 2018 roku badaniu potrzeb mieszkańców osiedla Dąbie oraz podczas ankiet wypełnianych przez mieszkańców w ostatnim czasie jednym z najczęściej wskazywanych i najważniejszych problemów była poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców w centrum Dąbia.
Dodatkowo, przeprowadzone konsultacje przez Radę Osiedla Dąbie, które odbyły się w dniu 14 września 2019r. podczas pikniku lotniczego FLY DAY na terenie Aeroklubu Szczecińskiego, pokazały bardzo podobny wniosek, mówiący, że jedną z najważniejszych potrzeb osiedla jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Obecnie brak sygnalizacji świetlnych na przejściach w samym centrum Dąbia, gdzie natężenie ruchu jest największe, naraża pieszych na niebezpieczne sytuacje na tym skrzyżowaniu.
Obecny system sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, jest systemem bardzo starym i znacznie odbiegającym od współczesnej technologii jaką stosuje się na drogach. Światła znajdujące się, jadąc od ul. Przestrzennej, przez skrzyżowaniem i bezpośrednio przez przejściem dla pieszych, stanowią wspólną grupę sygnalizacyjną i nie ma możliwości wyświetlania różnych sygnałów, co w efekcie prowadzi do „korkowania się” bezpośrednio na samym skrzyżowaniu.
Propozycja poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie polega na budowie pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje skupienie uwagi kierowców i zmniejszy zagrożenie wypadkiem na opisanych przejściach. Ponadto, wpłynie to na upłynnienie ruchu, szczególnie tych pojazdów, które poruszają się prostopadle do ul. Gierczak: na linii Mianowskiego – Krzywoń. Często ich ruch jest zablokowany przez sznur aut, które stoją bezpośrednio przed sygnalizacją świetlna przed przejściem dla pieszych.
Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia wielu tysięcy mieszkańców osiedla, osiedli sąsiednich oraz osób odwiedzających i turystów, zarówno tych poruszających się pieszo, ja kierowców. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć bowiem będą wszystkim.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia kryteria ogólnodostępności, tj. występuje możliwość korzystania z nowej infrastruktury przez ogół mieszkańców bez ograniczeń czasowych. Realizacja projektu zaplanowana jest w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich, tj. na terenie należącym do Gminy Miasta Szczecin. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia wszystkich mieszkańców osiedla (bez ograniczeń), turystów oraz osób odwiedzających i przejeżdżających przez Dąbie.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających w Dąbiu, a także do wszystkich innych osób odwiedzających to osiedle lub jadących przez nie.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Opracowanie dokumentacji projektowej100000 zł
2Koszt realizacji zadania740000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 840000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy