Bezpieczne przejścia dla pieszych w Podjuchach (ŻKPZ/0002)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych na trasie uczęszczanej przez wielu mieszkańców a w szczególności uczniów. Projekt dotyczy dziewięciu przejść dla pieszych zlokalizowanych na osiedlu Podjuchy oraz jednego progu zwalniającego przy ul. Floriana Szarego. Proponowane przejścia dla pieszych są wskazane w załączonych do projektu mapkach.
1. Floriana Szarego przy SP nr 12
2. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Floriana Szarego i ul. Sieradzką
3. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Sąsiedzką
4. Sąsiedzka przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną
5. Metalowa
6. Metalowa przy skrzyżowaniu z ul. Szklaną
7. Granitowa przy skrzyżowaniu z ul. Marmurową
8. Granitowa przy przystanku autobusowym ul. Złota
9. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Granitową


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych dziewięciu przejściach dla pieszych na osiedlu Podjuchy. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu ruchu drogowego poprzez montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych. Dodatkowo na ul. Floriana Szarego chcemy zamontować próg zwalniający który zwiększy bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Wszystkie mapki w załączeniu.

Szczegółowy opis

W ramach projektu lokalnego planuje się zastosowanie rozwiązań z zakresu ruchu drogowego w obrębie dziewięciu przejść dla pieszych na bardzo uczęszczanej trasie przez mieszkańców. Montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych spowoduje, iż w porze wieczornej a w szczególności w okresie jesienno-zimowym znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przechodniów. Projekt dotyczy następujących ulic:
1. Floriana Szarego przy SP nr 12 działka 25, obręb 4122
2. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Floriana Szarego i ul. Sieradzką działka 83/1, obręb 4121
3. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Sąsiedzką działka 63, obręb 4114
4. Sąsiedzka przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną 66/1, obręb 4114 (pozycja 3 i 4 jako jedna pozycja z dwoma przejściami)
5. Metalowa przy skrzyżowaniu z ul. Szklaną działka 23, obręb 4122
6. Granitowa przy przystanku autobusowym ul. Złota działka 2/4, obręb 4111
7. Krzemienna przy skrzyżowaniu z ul. Granitową działka 63, obręb 4114

Próg zwalniający sugerujemy aby znalazł się w połowie ul. Floriana Szarego działka 25, obręb 4122
Kwestia bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym ma ogromne znaczenie w kontekście wypadków i sytuacji niebezpiecznych, jakie w ostatnich latach miały miejsce w Szczecinie. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców osiedla mamy przekonanie, iż zastosowanie opisanych rozwiązań rozwiąże problem, który od lat wymaga działania.

Uzasadnienie projektu

W przeprowadzonym badaniu potrzeb mieszkańców osiedla Podjuchy oraz podczas rozmów i ankiet wypełnianych przez mieszkańców przed pandemia Covid-19, jednym z najczęściej wskazywanych i najważniejszych problemów była poprawa bezpieczeństwa pieszych na wskazanych przejściach dla pieszych.
Złożenie niniejszego projektu jest więc odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Projekt zwiększy bezpieczeństwo, zagwarantuje skupienie uwagi kierowców i zmniejszy zagrożenie wypadkiem na często uczęszczanej trasie mieszkańców. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia mieszkańców osiedla oraz osób odwiedzających i turystów. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów i są skierowane do wszystkich osób mieszkających, uczących się i odwiedzających osiedle Podjuchy.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających na osiedlu Podjuchy, a także do wszystkich innych osób odwiedzających te osiedle.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa40000 zł
2 Montaż lamp doświetlających700000 zł
3Montaż progu zwalniającego20000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 760000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy