Jeleni Staw - miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców (PŚJKWSZ/0002)Marcin Biskupski (marcinbiskupski@gazeta.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt polega na wyposażeniu w dodatkowe meble miejskie popularnego wśród mieszkańców terenu rekreacyjnego usytuowanego nad Jelenim Stawem działka 8/2 obręb 4147 oraz 91/23, obręb 4109. Główne zamierzenie projektu to zakup i montaż wiat drewnianych, ławek i ławostołów oraz betonowych grillów (palenisk) o wadze powyżej 400 kg, co uniemożliwi ich kradzież czy dewastację.


Cel projektu

Projekt polega na rewitalizacji Jeleniego Stawu i terenu wokół niego, w celu powstania otwartego i plenerowego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina. Niecodzienność pięknego terenu wokół stawu,pozwoli zainteresować mieszkańców Szczecina tym miejscem, zachęci ich do bezpiecznego wyjścia z domu i udziału w różnych darmowych i ogólnodostępnych wydarzeniach organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pomiędzy trzema osiedlami (Majowe, Kijewo, Bukowe) co gwarantuje ogromną liczbę mieszkańców korzystających z tego urokliwego miejsca.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez doposażenie je w nowe meble miejskie (leżaki stacjonarne wzorowane na tych z kąpieliska Dąbie), nowe wiaty i stanowiska do grillowania.

Szczegółowy opis

W ramach projektu zostanie przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie polany do grillowania dla mieszkańców na terenie wokół Jeleniego Stawu, Szczegółowy wykaz urządzeń i mebli miejskich zostanie określony na etapie rozmów z Zakładem Usług Komunalnych, jednak już na etapie składania wniosku autorzy sugerują następujące rozwiązania: montaż leżaków stacjonarnych, wzorowanych na tych znajdujących się na kąpielisku Dąbie, grille betonowe służące, jako miejskie palenisko o dużej wadze uniemożliwiającej ich kradzież (minimum 4 sztuki). Dodatkowo ławki, ławostoły zadaszone oraz drewniane wiaty, kosze na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem.
Obok polany grillowej wielofunkcyjne urządzenie zabawowe dla dzieci z huśtawkami. Podczas gdy rodzice będą przygotowywać posiłek dzieci będą miały możliwość zabawy na placu zabaw.

Uzasadnienie projektu

W przeprowadzanych regularnie rozmowach z mieszkańcami oraz podczas spotkań na boisku jednym z częściej wskazywanych problemów było stworzenie polany do grillowania oddalonej od budynków mieszkalnych oraz doposażenie w nowe meble miejskie terenu Jeleniego Stawu. Obecnie brakuje miejsc do wypoczynku i rekreacji, stacjonarnych leżaków drewnianych, ław, ławostołów i zadaszonych wiat. Uzupełnieniem oferty będzie niewielkie miejsce do zabawy dla dzieci. Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia mieszkańców Kijewa, Słonecznego, Bukowego i innych osiedli. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów, służyć będą wszystkim przyjeżdżającym do Kijewa.

Ogólnodostępność projektu

Efekty realizacji projektu wpłyną na jakość życia wielu tysięcy mieszkańców osiedli Kijewo, Bukowe, Słoneczne i Majowe, które zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Jeleniego Stawu. Założenia projektu pozwalają na pełną ogólnodostępność jego efektów.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców na osiedlach Słoneczne, Bukowe, Majowe i Kijewo oraz do osób z innych dzielnic Szczecina oraz turystów.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumnetacja i pozwolenie na budowę 50000 zł
2Wyposażenie polany grillowej250000 zł
3Plac zabaw250000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 550000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy