Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób z dysfunkcja ruchu. (GU/0013)Piotr Komsa (pkomsa@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie Gorlicka/Okulickiego/Książacka , Głogowska/Okulickiego/Przemyska, Anhellego/Okulickeigo


Cel projektu

Jest to odcinek o bardzo dużym natężeniu ruchu bez żadnego przejścia. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowego w ciągu ul. Okulickiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin. Przejścia ułatwią dotarcie dzieci do lokalnych szkół.

Szczegółowy opis

Wykonanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Naprawa chodników w rejonie przejść z zastosowanie specjalnym płyt kierunkowych dla pieszych niewidomych, słabo widzących. Ustawienie koszy na śmieci.

Uzasadnienie projektu

Wykonanie przejść dla pieszych poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Ułatwi dzieciom dotarcie do szkół.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie dostępny dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wyznaczenie przejść dla pieszych na jezdni o szerokości 6m (5 szt)12500 zł
2Ustawienie znaku D-6 "przejście dla pieszych" (5 szt)5500 zł
3Remont chodnika w obrebie nowych przejść dla pieszych ( 50 m2)151500 zł
4Ustawienie koszy na śmiecie przy przejściach dla pieszych (5 szt)3500 zł
5Projekty 7000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 180000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy