Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie (POM/0001)Wojciech Dettlaff (dettlaff82@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Pomorzany

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany będzie wzdłuż ciągu pieszego łączącego al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Dunikowskiego w Szczecinie. Przedmiotowy ciąg pieszy leży na działkach numer: 15/1, 68/1 i 4/21 obręb 1054 Szczecin. Ciąg pieszy biegnie od budynku przy ul. Dunikowskiego 23 do budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 30A.


Cel projektu

Realizacja projektu poprawi warunki poruszania się pieszych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na ciągu łączącym duże osiedle mieszkaniowe z przystankami publicznej komunikacji miejskiej.

Szczegółowy opis

Wykonane ma zostać oświetlenie ciągu pieszego łączącego al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Dunikowskiego w Szczecinie. Projekt zakłada ustawienie siedmiu latarni ulicznych w odstępach ok 30 m, oraz opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania.

Uzasadnienie projektu

Rozpatrywany ciąg pieszy jest często uczęszczany przez mieszkańców jako dojście z osiedla do przystanków miejskiej komunikacji publicznej bądź szpitala SPSK2 a także łączy przystanki z przedszkolem nr 53 przy ul. Dunikowskiego. Wprowadzenie oświetlenia przyczyni się do poprawy warunków poruszania się pieszych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Ogólnodostępność projektu

Zrealizowany projekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta Szczecin, korzystających z rozpatrywanego ciągu pieszego.

Odbiorcy projektu

Z realizacji projektu skorzystają wszystkie grupy mieszkańców Szczecina korzystające z terenu objętego opracowaniem.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
17 Latarni oświetleniowych85000 zł
2Dokumentacja projektowa26000 zł
3Koszt przyłączenia do sieci35000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 146000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy