Defibrylator i apteczka obowiązkowe! (OGM/0005)Damian Dobrucki (damian.dobrucki@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zdrowie, Pozostałe

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Na terenie całego miasta


Cel projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców i zwiększenie szansy na przeżycie w wyniku zatrzymania krążenia.
Umożliwienie dostępu np. do opatrunków i szybkiego opatrzenia ran.

Szczegółowy opis

Zakup około 100 defibrylatorów AED i około 100 w pełni wyposażonych apteczek oraz ich montaż głównie przy placówkach oświaty i w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i potrąceń.
Projekt będzie generował koszty w kolejnych latach (tj. koszty monitorowania, serwisowania/ gwarancji i uzupełnienia wyposażenia defibrylatora i apteczki) szacowane na 150.000zł. Koszty ponosić będą placówki/ jednostki, na terenie których znajdą się defibrylatory i apteczki.

Uzasadnienie projektu

Defibrylatory służą szybkiemu przywróceniu czynności serca po zatrzymaniu. Dzięki nim można będzie uratować życie wielu osobom potrzebującym. Ważne, żeby defibrylatory były właściwie oznaczone oraz żeby każda osoba miała do nich łatwy dostęp przez cały czas. Propozycja ta ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. Defibrylator opcjonalnie może być bezpośrednio połączony z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i automatycznie uruchamiać procedurę wysłania karetki do miejsca zdarzenia.
Odpowiednio wyposażona apteczka zaś jest niezwykle przydatna w wielu różnych sytuacjach. Dzięki niej można opatrzyć skaleczenie, usztywnić złamanie i wykonać wiele innych działań, które minimalizują ryzyko powikłań, nadmiernej utraty krwi czy wychłodzenia. W skrajnych przypadkach apteczka może wręcz uratować życie.

Ogólnodostępność projektu

Z apteczek i defibrylatorów AED będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Apteczki i kapsuły z defibrylatorem AED zostaną umieszczone na wysokości pozwalającej na jej otworzenie przez każdą osobę.

Odbiorcy projektu

Z realizacji projektu będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zakup defibrylatorów x100 (1 za 9 200zł)920000 zł
2Zakup apteczek x100 (1 za 100zł)10000 zł
3Montaż defibrylatorów i apteczek w jednym miejscu x100 (1 za 1000zł)100000 zł
4Połączenie defibrylatora z CPR z możliwością wysłania karetki x100 (1 za 1 500zł)150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1180000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy