DROGA HARNASIA - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. HARNASIÓW (OGM/0045)Dariusz Kielek (dark01@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Sprawy społeczne, Transport, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Harnasiów obręb 2132
Inwestycja przy terenie wzdłuż działki - ulicy 326201_1.2132.1/10
Działki przeznaczone na chodnik - własność Gmina Miasto Szczecin - nr 131, 17/1, 173, 26/3, 29/4, 38/18, 39/26


Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców okolicznych ulic.

Szczegółowy opis

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Harnasiów na odcinku od ul. Zbójnickiej do ul. Malachitowej. Chodnik szerokości ok. 2 metrów, wykonany np. z kostki brukowej lub asfaltu. Wzdłuż chodnika należy wykonać zjazdy do nieruchomości. W miejscach skrzyżowań należy wymalować przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe i poziome). W przypadku zwiększenia środków można wykonać również drogę dla rowerów.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców okolicznych ulic. Wzdłuż terenu objętego projektem nie ma żadnego chodnika, przejście jest utrudnione, a po deszczach tworzą się duże kałuże. Obecnie mieszkańcy chodzą środkiem ulicy co, przy dynamicznym rozwoju okolicznych terenów, tworzy duże niebezpieczeństwo.

Ogólnodostępność projektu

Chodnik będzie dostępny dla wszystkich osób przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Należy zadbać o obniżenie krawężników w okolicach skrzyżowań w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Odbiorcy projektu

W szczególności skorzystają z projektu mieszkańcy okolicznych ulic.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszt projektu90000 zł
2budowa chodnika900000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 990000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy