Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków. (GU/0010)Przemysław Galor (galorprzemek@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie, kod pocztowy : 71-023. Obręb: 2130. Numer działki: 2/13.


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do bezpiecznego uprawiania takich sportów jak koszykówka, piłka ręczna i in. Boisko wielofunkcyjne zapewni możliwość uprawiania rekreacyjnego sportu uczniom szkoły na zewnątrz budynku, gdzie obecnie możliwość uprawiania tych dyscyplin istnieje tylko na sali gimnastycznej, której wymiary oraz dostępność ogranicza możliwości rozwojowe u dzieci. Poza tym jest to boisko ogólnodostępne i udostępniane bezpłatnie, dlatego również mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z niego. Boisko znajduje się na ogrodzonym terenie szkoły, bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Boisko ma tez pełnić funkcję strefy nauki jazdy dla rowerzystów, gdzie oprócz kursów odbywać się będą egzaminy na "kartę rowerzysty", co przyczyni się wzrostu liczby osób przeszkolonych w jeździe na rowerze zgodnej z przepisami i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Modernizacja boiska i nałożenie powierzchni poliuretanowej oraz umieszczenie bramek do piłki ręcznej oraz koszy do uprawiania koszykówki doprowadzi do zwiększenia zainteresowania dla uprawiania sportu, co przełoży się na cele integracyjne i zdrowotne wśród społeczności lokalnej.

Szczegółowy opis

Projekt ma polegać na utworzeniu boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki ręcznej oraz innych sportów. Powierzchnia boiska ma wymiar 45x25 metrów. Założeniem projektu jest utworzenie na płycie istniejącego boiska asfaltowego nawierzchni powierzchni poliuretanowej, gdyż obecne boisko nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, co zniechęca z korzystania z niego. Obecna nawierzchnia jest asfaltowa z wystającymi kamieniami. Upadek na niej może prowadzić do uszkodzeń ciała, co zniechęca do uprawiania tych dyscyplin w tym miejscu, czy prowadzenia kursów szkolenia z jazdy na rowerze. Powstanie takiego boiska stworzy duży pozytywny impuls do uprawiania sportu na osiedlu, które ma najwięcej mieszkańców, ze wszystkich osiedli Szczecina. Ze względu na dobry stan nawierzchni asfaltowej, cechującej się nachyleniami o dobrych parametrach dla "spadków" wody i posiadającej nieliczne tylko spękania, które będzie należało naprawić przed położeniem warstwy wierzchniej, cały proces modernizacji będzie stosunkowo prosty, dzięki czemu uda się uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem podbudowy od podstaw. Po naprawach warstwy asfaltowej oraz zamontowaniu obrzeży o odpowiedniej wysokości, należy ułożyć warstwę wierzchnią boiska zakończoną warstwą poliuretanową. Następnie będzie należało nanieść oznakowanie linii boisk i zamontować dwie bramki do piłki ręcznej oraz cztery kosze do piłki koszykowej. Bramki do piłki ręcznej będą umieszczone wzdłuż boiska, a do koszykówki w jego poprzek. Z trzech stron boiska zamontowane są wysokie, metalowe siatki pełniące role piłko chwytów, dzięki czemu koszt ten może zostać pominięty. "Opaski" zieleni wokół boiska eliminują potrzebę montażu odpływów liniowych wody, co również przyczynia się do obniżenia kosztów realizacji projektu. Istniejąca infrastruktura pozwala na użycie zamontowanych masztów oświetleniowych umieszczonych przy jednej ze stron boiska i zapewnienie oświetlenia po zmierzchu. Niezbędne będą jedynie drobne prace modernizacyjne doposażeniu masztów w oprawy energooszczędne. Obiekt uzyska dodatkową bramkę wejściową od strony ul. Braniborskiej, a reszta obiektu zostanie odgrodzona dodatkową furtką. Dzięki temu, obiekt będzie dostępny również w czasie, gdy szkoła nie będzie czynna. Położenie obiektu na terenie szkolnym ułatwi także utrzymanie boiska i zminimalizuje koszty związane z pracami porządkowymi, gdyż będą odpowiedzialni za to za to pracownicy szkoły.

Uzasadnienie projektu

Główną zaletą tego projektu jest zapewnienie mieszkańcom przestrzeni do korzystania z bezpiecznej infrastruktury sportowej, której brakuje na tak dużym osiedlu Szczecina. Utworzenie boiska wielofunkcyjnego stworzy duży pozytywny impuls do uprawiania sportu na osiedlu, które jest najliczniejsze ze wszystkich w Szczecinie. Boisko ma tez pełnić funkcję strefy nauki jazdy dla rowerzystów, gdzie oprócz kursów odbywać się będą egzaminy na "kartę rowerzysty", co przyczyni się wzrostu liczby osób przeszkolonych w jeździe na rowerze zgodnej z przepisami i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Modernizacja boiska i nałożenie powierzchni poliuretanowej oraz umieszczenie bramek do piłki ręcznej oraz koszy do uprawiania koszykówki doprowadzi do zwiększenia zainteresowania dla uprawiania sportu, co przełoży się na cele integracyjne i zdrowotne wśród społeczności lokalnej. Niebagatelne znaczenie ma zacienienie obiektu, co będzie sprzyjało używaniu boiska nawet przy wysokich temperaturach panujących na zewnątrz.

Ogólnodostępność projektu

W dniach od poniedziałku do piątku: od 15.30 do 21.30.
W dniach od soboty do niedzieli: od 8.00 do 18.00

Odbiorcy projektu

Do Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie im. Szczecińskich Olimpijczyków uczęszcza ok. 1 000 osób. w planach jest rozbudowa budynków szkoły, po to żeby mogła przyjąć kolejnych 300 uczniów. Tereny osiedla Gumieńce, to obszar silnie zurbanizowany i zagęszczony. Stale zabudowywane są nowe obszary i powstaje dużo nowych osiedli mieszkalnych. Na terenie Osiedla Gumieńce jest bardzo niewiele takiego typu boisk wielofunkcyjnych oraz żadnego o charakterze do gry w piłkę ręczną. Dzieci i młodzież korzystają z obiektów sportowych szkoły również po zakończeniu zajęć lekcyjnych. wielu okolicznych mieszkańców z całego osiedla oraz przylegających osiedli również. Dlatego liczba odbiorców projektu, czyli korzystających z boiska będzie bardzo duża, liczona w tysiącach osób w ujęciu rocznym.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Naprawa nawierzchni asfaltowej pod nałożenie nawierzchni kryjącej.10000 zł
2Nałożenie poliuretanowej nawierzchni wierzchniej wraz z wbudowaniem obrzeży.425000 zł
3Wyposażenie w infrastrukturę sportową (bramki, kosze itp.)27000 zł
4Doposażenie i modernizacja słupów oświetleniowych.20000 zł
5Utworzenie bramy i furtki.7000 zł
6Prace dodatkowe, nieprzewidziane.15000 zł
7Wykonanie dokumentacji 25000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 529000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy