Kraina deszczowców czyli ogród deszczowy przy ul.Wszystkich Świętych (OGM/0004)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Os. Arkońskie-Niemierzyn, ul Wszystkich Świętych, część działki 38/44


Cel projektu

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych został uwzględniony postulat mieszkańców i wpisano część terenu działki 38/44 jako teren zieleni urządzonej. Projekt ten ma na celu dokończenie idei powstania w tym miejscu terenu zielonego w formie infrastruktury błękitno-zielonej. Teren ten ma łączyć dwie funkcje rekreację pasywną z funkcją retencji wód opadowych i przeciwdziałania zalewania okolicznych ulic podczas deszczy nawalnych.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje zbudowanie małego stawu retencyjnego lub 2-3 oczek wodnych, wytyczenie 2-3 alejek, dostawienie ławek (5-7szt), ławko-leżaków (2szt) oraz łakwo-huśtawek (2szt) oraz urządzenie na terenie działki dużego ogrodu deszczowego. Zostanę nasadzona specjalna roślinność, która pozytywne wpłynie na retencję wody opadowej w okolicy.
W ogrodzie zostaną też zainstalowane 2 plansze lub inna forma nośników informacji w zakresie edukacji w temacie retencji wód opadowych oraz kilka domków dla owadów.
Na wysokości granicy z parkingiem miejskim zostanie wykonana zielona ściana np. poprzez posadzenie żywopłotu w celu częściowego wygłuszenia hałasu dobiegającego od ul.Wszystkich Świętych.
Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Projekt będzie uwzględniał zachowanie istniejącego drzewostanu na terenie realizacji inwestycji (nie będą przewidywane wycinki rosnących tam drzew, chyba że inwentaryzacja wykaże w obrębie inwestycji drzewa chore lub zagrażające bezpieczeństwu). Projekt zostanie zrealizowany z poszanowaniem istniejącej zieleni.
Ekrany akustyczne są ostatecznością i zostaną zamontowane jeżeli badania natężenia hałasu wykażą przekroczenie norm. Montaż ekranów będzie wykonany bez ingerencji w aktualny układ drogowy. Montaż nie będzie powodował przesunięcia ścieżki rowerowej oraz likwidacji miejsc postojowych na miejskim parking wzdłuż Wszystkich Świętych.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma zapewnić okolicznym mieszkańcom teren zielony do odpoczynku, ma wpływać pozytywnie na retencję wód opadowych i zmniejszenie temperatury w okolicy oraz pełnić funkcję edukacyjną dla mieszkańców

Ogólnodostępność projektu

Ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Os.Arkońskie-Niemierzyn


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt 120000 zł
2Uporządkowanie terenu160000 zł
3Montaż małej architektury 180000 zł
4Budowa obiektu błekitno-zielonego100000 zł
5Odrolnienie gruntu65000 zł
6Alejki z nawierzchni mineralnej160000 zł
7Oświetlenie 96000 zł
8Nasadzenie roślinności, krzewów, drzew100000 zł
9Urzymanie roślinności przez 3 lata60000 zł
10Nadzór inwestorski 80000 zł
11Zielona ściana 200000 zł
12Tablice informacyjne, domki dla owadów 20000 zł
13Ekrany akustyczny1350000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2691000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy